netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » grouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show grouptable ? Sposób użycia: show grouptable [[index=] [[rr=]liczba całkowita]] Parametry: Etykieta Wartość index - Adres IP grupy multiemisji, dla której mają być wyświetlone przyłączone do niej hosty aktywne. rr - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach. Uwagi: wyświetla tabelę grupy hostów dla określonej grupy multiemisji. Przykłady: show grouptable index=239.192.1.100 rr=5 Polecenie przykładowe wyświetla tabelę hostów dla grupy multiemisji IGMP identyfikowanej przez adres IP 239.192.1.100 z częstotliwością odświeżania równą 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / GROUPTABLE

netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, grouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
netsh interface ip delete wins
Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p idmgr delete group
Usuwa grupy z tożsamości.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/grouptable.htm
0.202
20757

Can I save the desktop icon layout in the company excluding Admin rights?

 /

Fuzzy display with higher DPI values ​​corrected with SetProcessDPIAware!

 /

Enable or Turn off Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

Desktop Clock Zelda breath of the wild, can I?

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

Remove Bad APPs from Windows-10 (uninstall, delete)!

 /

shell:Common AppData on Windows 10!

 /

How To Restore on Windows 8.1 or 10 Files and Folders?

 /

Eine Alternative zur Standard Windows Bildschirmlupe!

 /

How can i start the paint program in Windows 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

Ist eine stille und portable Installation von DirPrintOK möglich?

 /