netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » grouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show grouptable ? Sposób użycia: show grouptable [[index=] [[rr=]liczba całkowita]] Parametry: Etykieta Wartość index - Adres IP grupy multiemisji, dla której mają być wyświetlone przyłączone do niej hosty aktywne. rr - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach. Uwagi: wyświetla tabelę grupy hostów dla określonej grupy multiemisji. Przykłady: show grouptable index=239.192.1.100 rr=5 Polecenie przykładowe wyświetla tabelę hostów dla grupy multiemisji IGMP identyfikowanej przez adres IP 239.192.1.100 z częstotliwością odświeżania równą 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / GROUPTABLE

netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, grouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
netsh interface ip delete wins
Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p idmgr delete group
Usuwa grupy z tożsamości.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/grouptable.htm
0.186
20757

Hilfe! Microsoft hat bei Windows 7 die Menüs vergessen?

 /

Can I Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)?

 /

Can I open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

Windows 10 OEM und Vollversion, Unterschied?

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

Select folder from List View enable, disable?

 /

A Magnificent and Great Digital Desktop Clock for all MS Windows OS!

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /