NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » grouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show grouptable ? Použití: show grouptable [[index=] [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Adresa IP skupiny vícesměrového vysílání, pro kterou chcete zobrazit aktivní hostitele, kteří jsou v ní spojeni. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje tabulku hostitelů pro zadanou skupinu vícesměrového vysílání. Příklady: show grouptable index=239.192.1.100 rr=5 Příklad zobrazuje tabulku hostitelů pro skupinu vícesměrového vysílání protokolu, určenou adresou IP 239.192.1.100, s obnovovacím intervalem 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / GROUPTABLE

netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, grouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v6tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras ip show
Zobrazí informace.
netsh interface ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip relay delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p idmgr delete group
Odstraní skupiny z identit.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/grouptable.htm
0.03

I have XP. Do I have to buy a boot manager for Windows 7 to be able to install it?

 /

What is an Office Product Key Card?

 /

Wie kann ich das Windows 7/8.1/10 zu einem bestimmten Zeitpunkt ohne Zusatzsoftware herunterfahren?

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

How to Change Column Settings in for the Explorer Views in Quad Explorer?

 /

Kann man außer im Internet eine Suchanfrage zu starten, auch was anderes machen?

 /

Ich suche genau sowas, allerdings als Countdown für Pausen bei Vorträgen, bzw. Besprechungen!

 /

Is there a recycle bin for the windows 10 Desktop (show, hide)?

 /