NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » portopening

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show portopening ? show portopening [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Wyświetla konfigurację portu zapory. Parametry: verbose - Tryb informacji pełnej (opcjonalne). DISABLE - Wyświetla tylko podsumowanie (domyślnie). ENABLE - Wyświetla wszystkie dostępne informacje. Przykłady: show portopening show portopening DISABLE show portopening ENABLE show portopening verbose = DISABLE show portopening verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / PORTOPENING

netsh firewall show portopening - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację portu zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, portopening, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show interface
Wyświetla parametry interfejsu.
netsh routing ipx add filter
Dodaje filtr pakietów do listy filtrów.
netsh ras delete link
Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował
netsh help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf set routefilter
Ustawia akcję filtrowania trasy protokołu OSPF.
netsh p2p dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/portopening.htm
0.077

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /

Datenübertragung zu langsam. W10 Defender aktiviert sich immer wieder!

 /

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

Windows 10 ohne Microsoft Konto (Anmeldung mit Lokalem Konto)?

 /

Windows 10 "System Recovery" + cmd features!

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1!

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /