NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » portopening

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show portopening ? show portopening [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Wyświetla konfigurację portu zapory. Parametry: verbose - Tryb informacji pełnej (opcjonalne). DISABLE - Wyświetla tylko podsumowanie (domyślnie). ENABLE - Wyświetla wszystkie dostępne informacje. Przykłady: show portopening show portopening DISABLE show portopening ENABLE show portopening verbose = DISABLE show portopening verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / PORTOPENING

netsh firewall show portopening - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację portu zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, portopening, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show interface
Wyświetla parametry interfejsu.
netsh routing ipx add filter
Dodaje filtr pakietów do listy filtrów.
netsh ras delete link
Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował
netsh help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf set routefilter
Ustawia akcję filtrowania trasy protokołu OSPF.
netsh p2p dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/portopening.htm
0.109

How to change the Windows-8 and 8.1 activation key to activate Win-8?

 /

Was ist Portable Freeware / Software?

 /

Wie lange dauert die Installation von Windows 7?

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

How to change password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Deaktivieren Sie Quick Text Paste über das Task-Leisten Tray-Menu!

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /

Repair Corrupted Windows System with simple cmd.exe Commands, how to do?

 /