NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » portopening

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show portopening ? show portopening [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Wyświetla konfigurację portu zapory. Parametry: verbose - Tryb informacji pełnej (opcjonalne). DISABLE - Wyświetla tylko podsumowanie (domyślnie). ENABLE - Wyświetla wszystkie dostępne informacje. Przykłady: show portopening show portopening DISABLE show portopening ENABLE show portopening verbose = DISABLE show portopening verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / PORTOPENING

netsh firewall show portopening - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację portu zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, portopening, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show interface
Wyświetla parametry interfejsu.
netsh routing ipx add filter
Dodaje filtr pakietów do listy filtrów.
netsh ras delete link
Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował
netsh help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf set routefilter
Ustawia akcję filtrowania trasy protokołu OSPF.
netsh p2p dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/portopening.htm

0.046

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

 /

How to find your IP Address quickly?

 /

Kann ich meine Favoriten auf Windows 7 übertragen (xp, acht, vista)?

 /

Hängenden Prozessen bzw Programmen unter Windows beenden mit Extras! 

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

Run an Application with a Specific CPU Priority!

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /