NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show interface ? Sposób użycia: show interface [[interface=]] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. level - Jedna z następujących wartości: normal: Wyświetla jeden wiersz na interfejs. To jest wartość domyślna, gdy interfejs nie zostanie podany. verbose: Wyświetla informacje dodatkowe o każdym interfejsie. To jest wartość domyślna, gdy interfejs zostanie podany. store - Jedna z następujących wartości: active: pokazuje interfejsy ze stosu (domyślnie). persistent: pokazuje interfejsy trwałe. Uwagi: Wyświetla informacje o wszystkich interfejsach lub o danym interfejsie, jeśli został on określony.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / INTERFACE

netsh interface ipv6 show interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla parametry interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Usuwa bufor docelowy IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego za pomocą ścieżki śledzenia.
netsh diag show test
Wyświetla wszystkie kategorie i przeprowadza wszystkie testy
netsh routing ip nat delete portmapping
Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla parametry interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/interface.htm
0.156
16700

Kann man die Desktop Symbole anordnen, speichern und auf andere Rechner übertragen?

 /

Why the stress test for the Windows computer?

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

Corona KO is a little 3D time game for Windows 11, 10, ... and MS Server OS!

 /

Can I install Windows 11 offline?

 /

MMT Installer, Portable, and Desktop Version Difference!

 /

Open a second drive of folder in new window (Tab)?

 /

Windows 11 fonts and fonts folder?

 /

Turn off Password in Windows 10 / 11 (hibernation, energy saving), but can I?

 /

Harry Potter magic wand for the Windows desktop!

 /

Can I still test the memory on Windows 11 with this tool?

 /

Adjust date and time in Windows 11!

 /