netsh interface ipv6 show interface - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show interface ? Sposób użycia: show interface [[interface=]] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. level - Jedna z następujących wartości: normal: Wyświetla jeden wiersz na interfejs. To jest wartość domyślna, gdy interfejs nie zostanie podany. verbose: Wyświetla informacje dodatkowe o każdym interfejsie. To jest wartość domyślna, gdy interfejs zostanie podany. store - Jedna z następujących wartości: active: pokazuje interfejsy ze stosu (domyślnie). persistent: pokazuje interfejsy trwałe. Uwagi: Wyświetla informacje o wszystkich interfejsach lub o danym interfejsie, jeśli został on określony.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / INTERFACE

netsh interface ipv6 show interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla parametry interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Usuwa bufor docelowy IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego za pomocą ścieżki śledzenia.
netsh diag show test
Wyświetla wszystkie kategorie i przeprowadza wszystkie testy
netsh routing ip nat delete portmapping
Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla parametry interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/interface.htm
0.156
16700

Why print out the lost space on the hard disk for Windows?

 /

How big should be the Windows 7 disk partition?

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

Adjust the preview window size in Windows 10, how to (MS-Explorer, enable)?

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

Vorschau im Film-Streifen Modus und Datei Details!

 /

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 or Server 2016, how to do?

 /

Arbeiten mit Datum, Uhrzeit, Kalenderwoche in QuickTextPaste!

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, can I?

 /

Where is the directory of Windows 10 wallpapers!

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

Define Hot-Key, for the program or the drive Eject or Open Close Menu!

 /