NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show interface ? Sposób użycia: show interface [[interface=]] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. level - Jedna z następujących wartości: normal: Wyświetla jeden wiersz na interfejs. To jest wartość domyślna, gdy interfejs nie zostanie podany. verbose: Wyświetla informacje dodatkowe o każdym interfejsie. To jest wartość domyślna, gdy interfejs zostanie podany. store - Jedna z następujących wartości: active: pokazuje interfejsy ze stosu (domyślnie). persistent: pokazuje interfejsy trwałe. Uwagi: Wyświetla informacje o wszystkich interfejsach lub o danym interfejsie, jeśli został on określony.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / INTERFACE

netsh interface ipv6 show interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla parametry interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Usuwa bufor docelowy IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego za pomocą ścieżki śledzenia.
netsh diag show test
Wyświetla wszystkie kategorie i przeprowadza wszystkie testy
netsh routing ip nat delete portmapping
Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla parametry interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/interface.htm
0.25
16700

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

What is Soft-Refresh, in Q-Dir Explorer-List-View?

 /

Help! How to add the print directory feature to Windows Explorer?

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Send PDF directly via e-mail over the program menu, very easy!

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /

How to block winrar to open zip and cab files?

 /

Wo finde ich den Dateiversionsverlauf in Windows 8.1/10 (Backup, Sicherheitskopie)!

 /

Enable History Printer for Windows 10 easy and smart Feature!

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /