NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show interface ? Sposób użycia: show interface [[interface=]] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. level - Jedna z następujących wartości: normal: Wyświetla jeden wiersz na interfejs. To jest wartość domyślna, gdy interfejs nie zostanie podany. verbose: Wyświetla informacje dodatkowe o każdym interfejsie. To jest wartość domyślna, gdy interfejs zostanie podany. store - Jedna z następujących wartości: active: pokazuje interfejsy ze stosu (domyślnie). persistent: pokazuje interfejsy trwałe. Uwagi: Wyświetla informacje o wszystkich interfejsach lub o danym interfejsie, jeśli został on określony.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / INTERFACE

netsh interface ipv6 show interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla parametry interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Usuwa bufor docelowy IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego za pomocą ścieżki śledzenia.
netsh diag show test
Wyświetla wszystkie kategorie i przeprowadza wszystkie testy
netsh routing ip nat delete portmapping
Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/interface.htm
0.062

When I switch between HDMI switcher the icons get rearranged!

 /

Disable auto sleep mode on windows 10 tablet PC, how to?

 /

VideoStudio Ultimate 2018 downloaden und testen!

 /

How can I in Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

Find similar or identical images under Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Easy Send the PDF directly to email!

 /

Upgrade auf Windows 7 hängt bei 62 Prozent?

 /