NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show interface ? Použití: show interface [[interface=]<řetězec>] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; level - jedna z následujících hodnot: normal: pro každé rozhraní zobrazí jeden řádek; toto je výchozí možnost, není-li určeno žádné rozhraní; verbose: pro každé rozhraní zobrazí další informace; toto je výchozí možnost, pokud je rozhraní zadáno; store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazí rozhraní v zásobníku (výchozí); persistent: zobrazí trvalá rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o všech rozhraních, nebo o konkrétním rozhraní (pokud je zadáno).

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / INTERFACE

netsh interface ipv6 show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametry rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.
netsh interface portproxy show v4tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/interface.htm
0.062

Printer management, printer server, driver, connections Printers under Windows 10!

 /

Die Systemsteuerung von Windows-8 und 8.1 auf klassisch umstellen?

 /

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

 /

Wo finde ich den Windows 8/8.1 Registry-Editor, um Registry-Einträge zu bearbeiten?

 /

Disable DontSleep via the Windows To-Tray area!

 /

I have XP. Do I have to buy a boot manager for Windows 7 to be able to install it?

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

Wie kann ich ein Registry Key per Batch Datei löschen?

 /