NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show interface ? Použití: show interface [[interface=]<řetězec>] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; level - jedna z následujících hodnot: normal: pro každé rozhraní zobrazí jeden řádek; toto je výchozí možnost, není-li určeno žádné rozhraní; verbose: pro každé rozhraní zobrazí další informace; toto je výchozí možnost, pokud je rozhraní zadáno; store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazí rozhraní v zásobníku (výchozí); persistent: zobrazí trvalá rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o všech rozhraních, nebo o konkrétním rozhraní (pokud je zadáno).

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / INTERFACE

netsh interface ipv6 show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametry rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.
netsh interface portproxy show v4tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí parametry rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/interface.htm
0.155
16484

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

Samsung Startbildschirm von Streichen auf Muster umstellen?

 /

Windows 8.1/10: Can I show  administrative  Management Tools in the Start Tiles!

 /

WinScan2PDF Turkish Description!

 /

Turn off Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

Run Command Prompt and activate Opacity Mode on Windows 10!

 /

Recycle Bin Settings on Windows, (open, modify)?

 /

Windows XP neu installieren und Festplatte formatieren. Wie?

 /

What is an admin?

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Windows 7 Ultimate x64 zu x86?

 /

Wie kann ich den Kompatibilitätsmodus in Windows-XP deaktivieren, anpassen!

 /

An meinem Windows 10, ist die CPU Last bei der Desktop Uhr hoch!

 /