NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set global ? Objekt GLOBAL se používá ke konfiguraci globálních nastavení RIP. Syntaxe příkazu: SHOW GLOBAL SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] úroveň] Kde: úroveň - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ipx rip set global - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje globální konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set filter
Na zadaném rozhraní změní atributy filtru.
netsh ras aaaa set
Nastaví konfigurační informace.
netsh firewall delete allowedprogram
Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/global.htm
0.14
17497

Preview the PDF output file!

 /

Quickly insert smileys or emojis in MS Office Word, Excel!

 /

Windows 11, 10 File Explorer does not remember the selected objects when navigating!

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

Where can I see if Service Pack 1 is installed on my Windows 7?

 /

For what please these energy efficiency improvements for MS Windows OS?

 /

What is a vector graphic?

 /

Do not Sleep parameter example!

 /

Disable / enable the touch keyboard under Windows 11, 10, example please?

 /

How to use large windows desktop clock?

 /

Die Digitale Desktop Uhr mit Windows starten lassen!

 /

Unterschied Löschen, Löschen Plus, X mal schreiben?

 /