NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set global ? Objekt GLOBAL se používá ke konfiguraci globálních nastavení RIP. Syntaxe příkazu: SHOW GLOBAL SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] úroveň] Kde: úroveň - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ipx rip set global - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje globální konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set filter
Na zadaném rozhraní změní atributy filtru.
netsh ras aaaa set
Nastaví konfigurační informace.
netsh firewall delete allowedprogram
Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/global.htm
0.374
17497

The left mouse button option Copy Move Confirm in Explorer!

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

Internet Explorer deinstallieren in Windows 8, 10 und 8.1?

 /

Tree-List-View-Hybrid-OK in Mein-Platz!

 /

Favorites in the navigation area of ​​Windows 10 File Explorer!

 /

Hilfe! Ich finde unter Vista den Dateitypen-Einstellungsdialog nicht mehr.

 /

Easier access to the protected directory under Windows 10 to delete duplicates!

 /

Can I find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

How do I change the logon screen background from Windows 10?

 /

Prevent Windows 10 programs from automatically starting, how does it work?

 /

Wo ist Microsoft Paint in Windows 10, wie kann ich es öffnen?

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /