NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set global ? Objekt GLOBAL se používá ke konfiguraci globálních nastavení RIP. Syntaxe příkazu: SHOW GLOBAL SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] úroveň] Kde: úroveň - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ipx rip set global - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje globální konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set filter
Na zadaném rozhraní změní atributy filtru.
netsh ras aaaa set
Nastaví konfigurační informace.
netsh firewall delete allowedprogram
Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/global.htm

0.061

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

How to make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

 /

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 Update?

 /

How to find the Windows 8 fonts and the fonts folder?

 /

Wie öffne ich eine ISO-Datei auf einem Computer Windows (10, 8.1)?

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

Customize Auto-Play settings in Windows 10, (enable disable)!

 /

Wie ändert man den Administrator in Windows 10?

 /