NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set global ? Objektet GLOBAL bruges til at konfigurere globale RIP-indstillinger. Kommandoformat: SHOW GLOBAL SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] niveau] Hvor: niveau - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ipx rip set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Opdaterer konfigurationen af den globale protokol. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set filter
?ndrer filterattributter p? den angivne gr?nseflade.
netsh ras aaaa set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh firewall delete allowedprogram
Sletter firewall-tilladt programkonfiguration.
netsh routing ip nat uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface reset
Nulstiller oplysninger.
netsh routing ipx rip show global
Viser konfigurationen af den globale protokol.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/global.htm

0.077

How to prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

What is Portable Freeware/Software?

 /

Windows 10 Such-Indizierung deaktivieren (anpassen, aktivieren)?

 /

How can i manage or delete the favorites for all Explorer Views?

 /

How to show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

How can I quickly open, find, the Program Files folder in Windows 8 / 10?

 /

Nach dem Speichern in PDF nicht automatisch öffnen?

 /