NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set accounting - Angiver logføringsprovideren. set acctserver - Angiver egenskaberne for en logføringsserver. set authentication - Angiver godkendelsesprovideren. set authserver - Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver.

NETSH / RAS / AAAA / SET

netsh ras aaaa set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show interface
Viser RIP-konfigurationsparametre for den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp peer help
Viser en liste over kommandoer.
netsh diag show ieproxy
Viser Internet Explorers servernavn og portnummer.
netsh routing ip nat delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh interface portproxy delete v6tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Viser konfigurationsoplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set.htm

0.078

Start the Windows 7 cmd.exe in administrator mode?

 /

Die Einstellungen werden offenbar in der Registry gespeichert, oder?

 /

Favoriten richtig verwalten, oder löschen (alle 4 Explorer Ansichten öffnen)?

 /

Windows 10 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

Mein PC ist zu heiß, was soll ich machen?

 /

Virus message TheAeroClock!

 /

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /

Disable or enable Hibernate and Sleep at Windows 8/10 and 8.1, how to?

 /