NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set accounting - Angiver logføringsprovideren. set acctserver - Angiver egenskaberne for en logføringsserver. set authentication - Angiver godkendelsesprovideren. set authserver - Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver.

NETSH / RAS / AAAA / SET

netsh ras aaaa set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show interface
Viser RIP-konfigurationsparametre for den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp peer help
Viser en liste over kommandoer.
netsh diag show ieproxy
Viser Internet Explorers servernavn og portnummer.
netsh routing ip nat delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh interface portproxy delete v6tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Viser konfigurationsoplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set.htm
0.281
13927

How can I query whether a path is a directory or directory?

 /

Windows 10 geschützte Ordner Problem bei portabler Einsatz!

 /

What is Drop and Drag?

 /

What are print jobs?

 /

Forget the Font Name!

 /

Status: Is downloaded - 100 percent and Windows 10 hangs?

 /

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Treiber x64, x32, Windows 10, 8.1, 7!

 /

Where can I customize my Windows-10 homegroup password?

 /

How can i enable the admin account in Windows 8.1 or 10?

 /

Should I use WIA, or TWAIN scanner interface?

 /

How to create System Restore Point in Windows-10?

 /

Turn off or Enable trim support for SSD on Windows 10, 8.1!

 /