NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set accounting - Angiver logføringsprovideren. set acctserver - Angiver egenskaberne for en logføringsserver. set authentication - Angiver godkendelsesprovideren. set authserver - Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver.

NETSH / RAS / AAAA / SET

netsh ras aaaa set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show interface
Viser RIP-konfigurationsparametre for den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp peer help
Viser en liste over kommandoer.
netsh diag show ieproxy
Viser Internet Explorers servernavn og portnummer.
netsh routing ip nat delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh interface portproxy delete v6tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Viser konfigurationsoplysninger.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set.htm
0.109

Copy only the directory structure and not the files!

 /

COMODO CA Limited Problem May 2019 Certifikate!

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

Verwaltung, bzw. administrative Tools in Windows-10 öffnen!

 /

Eject the CD or DVD Drive via the Desktop Context Menu or Keyboard Shortcut, can I?

 /

Folder vs. Folder and Compare all?

 /

MMT Installer, Portable, and Desktop Version Difference!

 /

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /