NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » ieproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ieproxy ? Format: show ieproxy Parametre: /v -- detaljeret tilstand, viser alle felter. /p -- egenskabstilstand, viser kun felter med værdier. Eksempler: show ieproxy show ieproxy /p show ieproxy /v

NETSH / DIAG / SHOW / IEPROXY

netsh diag show ieproxy - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser Internet Explorers servernavn og portnummer. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, ieproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.
netsh interface ip show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP mode.
netsh diag connect
Opretter forbindelse til nyheds-, post- og proxyservere.
netsh routing ip igmp
?ndringer til 'netsh routing ip igmp'-konteksten.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/diag/show/ieproxy.htm

0.061

Where can I change my Windows-10 homegroup password?

 /

Portable use and Windows 10 protected folders problem!

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

Die richtige Größe der Auslagerungsdatei in Windows 10?

 /

Disable Login Screen in Windows 10, how to?

 /

Kann man die Windows 7 Indizierung deaktivieren, bzw. anpassen?

 /

Windows 10 UAC activate customize!

 /

Q-Dir öffnet Computer 4 mal, letzte Einstellung wird nicht behalten!

 /