NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer poster i en tabel. delete - Fjerner poster fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / AAAA

netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras aaaa'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show ifstats
Viser IGMP-statistik for en bestemt gr?nseflade.
netsh interface ipv6 show routes
Viser poster i rutetabellen.
netsh routing ipx delete interface
Deaktiverer IPX-routing p? en gr?nseflade med opkald efter behov.
netsh ras ip
?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten.
netsh interface delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh routing ip ospf show areastats
Viser OSPF-omr?deoplysninger.












Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa.htm

0.109

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

Wie kann ich den Favoritenordner ändern  (update, installieren)?

 /

Portabler Einsatz von Pointer Stick + Windows 10 Probleme!

 /

Auto Expand des Schnellzugriffsordners in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /

Wie kann ich mit QuickTextPaste Unicode Sonderzeichen in Facebook einfügen?

 /

Shut down or power off, power on?

 /