netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ aaaa

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir tabloya öğeleri ekler . delete - Bir tablodan öğeleri kaldırır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / RAS / AAAA

netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - Komutları `netsh ras aaaa' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show ifstats
Belirtilen bir arabirim için IGMP istatistiklerini gösterir.
netsh interface ipv6 show routes
Yönlendirme tablosu girdilerini gösterir.
netsh routing ipx delete interface
IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde devre d?ş? b?rak?r.
netsh ras ip
`netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh routing ip ospf show areastats
OSPF alan bilgisini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh ras aaaa' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/aaaa.htm
0.171
14285

Why adjust the Windows Energy Options automatically?

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

Start system resources check and diagnostic tool for RAM on all Windows 10, 7!

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

Can I find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, turn off)!

 /

Total length of the media in an Explorer column under Windows 10, 8.1, ...!

 /

send_tab and send_enter command in Windows, can I?

 /

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, how to?

 /

Wie kann ich in Windows 7 Dateien und Ordner auf Fehler prüfen, ich finde die ScanDisk nicht?

 /