NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ aaaa

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir tabloya öğeleri ekler . delete - Bir tablodan öğeleri kaldırır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / RAS / AAAA

netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - Komutları `netsh ras aaaa' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show ifstats
Belirtilen bir arabirim için IGMP istatistiklerini gösterir.
netsh interface ipv6 show routes
Yönlendirme tablosu girdilerini gösterir.
netsh routing ipx delete interface
IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde devre d?ş? b?rak?r.
netsh ras ip
`netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh routing ip ospf show areastats
OSPF alan bilgisini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh ras aaaa' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/aaaa.htm
0.202
14285

What is the difference between region and language settings?

 /

Why the days in the left area to the date difference output?

 /

Windows 10/11 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut?

 /

How long does it take to install Windows 11?

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /

Short Notices on the Windows 11 desktop!

 /

Can I enable/turn off directorys size ToolTips in Windows-7/10/8.1 Explorer?

 /

How can I list the Office document images using Windows Explorer?

 /

Corona KO 3D Viren-Highscore-Tabelle!

 /

Use multiple clipboards under Windows!

 /

Desktop-Verknüpfung in Windows 10 erstellen (für eine Programm-Datei)?

 /

Is a silent and portable installation of Folder Printout Tool possible?

 /