NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » mail

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show mail ? Bruk: show mail Parametere: /v -- detaljert modus, vise alle felter. /p -- egenskapsmodus, bare vise felter med verdier. Eksempler: show mail show mail /p show mail /v

NETSH / DIAG / SHOW / MAIL

netsh diag show mail - Windows 2000/XP - kommando Viser navn og portnummer for e-postserveren. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, mail, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Legger til utelukkelse fra DHCP-tildelerens omr?de.
netsh interface ipv6 add dns
Legger til en statisk DNS-serveradresse.
netsh routing ip rip show ifbinding
Viser IP-adressebinding for RIP-grensesnitt.
netsh p2p pnrp peer dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh diag show dns
Viser DNS-servere for hvert kort.
netsh routing ip nat add interface
Konfigurerer NAT p? det angitte grensesnittet.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/show/mail.htm

0.093

Was ist ein Pixel?

 /

How to enable or disable Windows 8 password query when resuming from sleep mode?

 /

Create System Restore Point in Windows-10, how to?

 /

Windows Web Server 2008 direkte Download Links (kostenlose Testversionen)!

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

How to Change Column Settings in for the Explorer Views in Quad Explorer?

 /

Hilfe, in Windows-7 wird in der Statusleiste die Dateigröße nicht angezeigt?

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1!

 /