NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add dns ? Bruk: add dns [interface=] [address=] [[index=]] Parametere: Kode Verdi interface - Navnet på grensesnittet hvor DNS-serverne er lagt til. address - IPv6-adressen for DNS-serveren som legges til. index - Angir indeksen (innstilling) for den angitte DNS- serveradressen. Merknader: Legger til en ny IPv6-adresse for en DNS-server til den statisk konfigurerte listen. DNS-server vil bli lagt til slutten av listen som standard. Hvis en indeks er angitt, vil DNS-serveren bli lagt til i den posisjonen i listen, mens andre servere vil bli flyttet nedover. Eksempler: add dns "Lokal tilkobling" fec0:0:0:ffff::1 add dns "Lokal tilkobling" fec0:0:0:ffff::2 index=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / DNS

netsh interface ipv6 add dns - Windows 2000/XP - kommando Legger til en statisk DNS-serveradresse. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh diag show dns
Viser DNS-servere for hvert kort.
netsh routing ip nat add interface
Konfigurerer NAT p? det angitte grensesnittet.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Angir om kringkastingsnavnel?sing skal

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/dns.htm
0.061

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

Wie kann man Apps aus dem Windows-10-Startmenü entfernen?

 /

Folder with the largest hard drive usage on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Change the Windows 10 computer sounds, how to?

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

Clone eg transfer the folder from Explorer View-1 to View-2?

 /