NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add dns ? Format: add dns [interface=] [address=] [[index=]] Parametre: Parameter Værdi interface - Navnet på den grænseflade, hvor der skal tilføjes DNS-servere. address - IPv6-adressen for den DNS-server, du tilføjer. index - Angiver indekset (foretrukken indstilling) for den angivne DNS-serveradresse. Bemærkninger: Føjer en IPv6-adresse for en ny DNS-server til den statisk konfigurerede liste. Som standard føjes DNS-serveren til slutningen af listen. Hvis der angives et indeks, placeres DNS-serveren på det angivne sted på listen, mens de øvrige servere flyttes nedad på listen for at skabe plads. Eksempler: add dns "Lokal forbindelse" fec0:0:0:ffff::1 add dns "Lokal forbindelse" fec0:0:0:ffff::2 index=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / DNS

netsh interface ipv6 add dns - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh diag show dns
Viser DNS-serverne for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip nat add interface
Konfigurerer NAT p? den angivne gr?nseflade.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/dns.htm
0.14
15625

File formats and file types, what is it?

 /

Serial number of the hard disk under Windows 11, 10, ... via command prompt!

 /

Q-Dir portabel und  Install Befehlszeilen, Autoupdate Frage?

 /

I do not like the color of the Desktop Sticky Note on the desktop!

 /

Ähnliche Fotos einfach per Tastatur auswählen!

 /

Can I turn off the Aero in Windows 7 to 100 , not turn off it?

 /

Enter emoji using the touch keyboard (on-screen keyboard) on Windows 10/11!

 /

Can I continue to use the desktop short notes tool on MS Windows 11?

 /

Query CPU usage via the cmd.exe Windows command prompt?

 /

Problems with Windows 10 or 11 and favorites and desktop shortcuts!

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, can I?

 /

DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 - Data transfer speed!

 /