NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add dns ? Kullanım: add dns [interface=] [address=] [[index=]] Parametreler: Etiket Değer interface - DNS sunucularının eklendiği arabirimin adı. address - Eklediğiniz DNS sunucusu için IPv6 adresi. index - Belirtilen DNS sunucusu adresi için dizini (tercihi) belirtir. Açıklamalar: Statik olarak yapılandırılmış listeye yeni bir DNS sunucusu IPv6 adresi ekler. Varsayılan olarak, DNS sunucusu listenin sonuna eklenir. Dizin belirtilirse, DNS sunucusu listede o konuma yerleştirilir ve yer açmak için diğer sunucular aşağıya kaydırılır. Örnekler: add dns "Yerel Alan Bağlantısı" fec0:0:0:ffff::1 add dns "Yerel Alan Bağlantısı" fec0:0:0:ffff::2 index=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / DNS

netsh interface ipv6 add dns - Windows 2000/XP - Komutları Statik bir DNS sunucu adresi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh diag show dns
Her bir ba?daºt?r?c?n?n DNS sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat add interface
Belirtilen arabirim üstünde NAT yap?land?rmas? yapar.
netsh interface portproxy delete v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
TCP/IP üzerinden NetBIOS kullanarak yay?n ad?Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/dns.htm
0.171

In Firefox navigation between tabs are Ctrl-PageUp and Ctrl-PageDn!

 /

Scan area or page size as DIN A4 to PDF?

 /

Hibernation settings windows 10 (turn off, enable)?

 /

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, how to?

 /

The desktop clock with glass texture Transparent as in Adobe Photoshop!

 /

Lange Mauswege per Rechtsklick um einen neuen Tab/Reiter zu öffnen?

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /