NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add dns ? Kullanım: add dns [interface=] [address=] [[index=]] Parametreler: Etiket Değer interface - DNS sunucularının eklendiği arabirimin adı. address - Eklediğiniz DNS sunucusu için IPv6 adresi. index - Belirtilen DNS sunucusu adresi için dizini (tercihi) belirtir. Açıklamalar: Statik olarak yapılandırılmış listeye yeni bir DNS sunucusu IPv6 adresi ekler. Varsayılan olarak, DNS sunucusu listenin sonuna eklenir. Dizin belirtilirse, DNS sunucusu listede o konuma yerleştirilir ve yer açmak için diğer sunucular aşağıya kaydırılır. Örnekler: add dns "Yerel Alan Bağlantısı" fec0:0:0:ffff::1 add dns "Yerel Alan Bağlantısı" fec0:0:0:ffff::2 index=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / DNS

netsh interface ipv6 add dns - Windows 2000/XP - Komutları Statik bir DNS sunucu adresi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh diag show dns
Her bir ba?daºt?r?c?n?n DNS sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat add interface
Belirtilen arabirim üstünde NAT yap?land?rmas? yapar.
netsh interface portproxy delete v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
TCP/IP üzerinden NetBIOS kullanarak yay?n ad?

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/dns.htm
0.093

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /

Disk check when starting Windows-10, then black screen?

 /

Windows-10 Touch Screen Kalibrierung bei Tablets und PCs finden?

 /

Kann man Windows 10 telephonisch aktivieren?

 /

Wie kann ich die Fensterschatten in Windows 10 deaktivieren?

 /

Windows 7 Service Pack 1 downloaden, wo finde ich die Adresse?

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, how to?

 /

Gibt es Einschränkungen bei der Dateigröße von nicht komprimierbaren Dateien?

 /