NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add interface ? Bruk: add interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet. mode - En av følgende verdier: Full: Aktiverer full(adresse og port) oversettelsesmodus. AddressOnly: Aktiverer "bare adresse"-oversettelsesmodus. Private: Aktiverer privat modus. FullFirewall: Aktiverer full oversettelsesmodus med brannmur. AddressOnlyFirewall: Aktiverer "bare addresse"- oversettelse med brannmur. FirewallOnly: Aktiverer bare brannmur. Merknader: Konfigurerer NAT (Network Address Translation) på angitt grensesnitt. Eksempler: add interface "Lokal tilkobling" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / INTERFACE

netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - kommando Konfigurerer NAT p? det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set access
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angir WINS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh p2p idmgr show identities
Viser identitetsliste.
netsh bridge install
Installerer komponenten som samsvarer med gjeldende kontekst.
netsh routing ip dnsproxy set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Konfigurerer NAT p? det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/interface.htm
0.155
17460

Gadgets Windows 10/11?

 /

Start Windows 10/11 Task Manager!

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /

Aktivieren von Registerkarten im Quad Explorer auf Windows!

 /

View printer properties on all Windows Desktop and Server!

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /

Spalteneinstellungen der Explorer Ansicht werden nicht gespeichert?

 /

Why is Microsoft Windows 10 available for free?

 /

Don't Sleep Auto-Start Windows 11, 10, 8.1, 7 ...?

 /

What is google flights?

 /

What is SmartScreen?

 /

Wo finde ich den Download für eine gute Alternative zu Microsofts Office?

 /