netsh » routing » ip » nat » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add interface ? Bruk: add interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet. mode - En av følgende verdier: Full: Aktiverer full(adresse og port) oversettelsesmodus. AddressOnly: Aktiverer "bare adresse"-oversettelsesmodus. Private: Aktiverer privat modus. FullFirewall: Aktiverer full oversettelsesmodus med brannmur. AddressOnlyFirewall: Aktiverer "bare addresse"- oversettelse med brannmur. FirewallOnly: Aktiverer bare brannmur. Merknader: Konfigurerer NAT (Network Address Translation) på angitt grensesnitt. Eksempler: add interface "Lokal tilkobling" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / INTERFACE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKonfigurerer NAT p? det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/interface.htm
0.093
17460
Wie kann ich in Windows 11 ein Screenshot ohne Tastatur-Kürzel erstellen? Can I turn off the touchscreen function on Windows 11? Soll ich Windows Vista, oder Windows-7 kaufen? Why is Windows 11 download so easy and free? Start Windows Terminal as admin in Windows 11! How to disable save of the thumbnails in Windows 11? Windows 11 Home or Pro Version? Position vom aktuellen Datum im Kalender einstellen? How can I switch or change the Language In DesktopOK? Convert File Name to File Time Stamp - Example Android Smartphones!(0)