netsh » routing » ip » nat » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add interface ? Sposób użycia: add interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private] FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. mode - Jedna z następujących wartości: Full: włącza pełny tryb translatora (adres i port). AddressOnly: włącza adresowy tryb translatora. Private: włącza tryb prywatny. FullFirewall: włącza pełną translację z zaporą. AddressOnlyFirewall: włącza translację adresową z zaporą. FirewallOnly: włącza tylko zaporę. Uwagi: konfiguruje translatora adresów sieciowych (NAT) dla określonego interfejsu. Przykłady: add interface "Połączenie lokalne" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / INTERFACE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKonfiguruje NAT w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/interface.htm
0.061
17329
Wenn die Symbole / Icons falsch angezeigt werden im Windows Explorer! Switch MS Windows energy options via keyboard shortcuts! Power options changes in Windows 11 / 10! IIS Web Server on Windows 10 / 11! Desktop verbessern, zweiten Monitor unter Windows 10 / 11 richtig platzieren! Easy start New Scan Wizard under Windows 10 / 11! Installing a printer with own drivers, using HP as an example under Win 11, 10, 8.1, 7! Extend the Directory-Tree automatically in MS File-Explorer windows 11, 10, ...! Maximize Window Minimize keyboard shortcuts and so on Windows 11, 10, ..! Identify the big resource consumer on MS Windows 11, 10, ... OS!(0)