NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add interface ? Sposób użycia: add interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private] FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. mode - Jedna z następujących wartości: Full: włącza pełny tryb translatora (adres i port). AddressOnly: włącza adresowy tryb translatora. Private: włącza tryb prywatny. FullFirewall: włącza pełną translację z zaporą. AddressOnlyFirewall: włącza translację adresową z zaporą. FirewallOnly: włącza tylko zaporę. Uwagi: konfiguruje translatora adresów sieciowych (NAT) dla określonego interfejsu. Przykłady: add interface "Połączenie lokalne" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / INTERFACE

netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - polecenie Konfiguruje NAT w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ip set address
Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu.
netsh routing ip relay help
Wyświetla listę poleceń.
netsh p2p idmgr show groups
Wyświetla listę tożsamości i grup.
netsh bridge install
Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Konfiguruje NAT w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/interface.htm
0.186
17329

Enable and disable drive compression on Windows 10!

 /

Under Windows 10, enable and turn off the device search, but can I?

 /

Windows-10 Standard User Konto zum Gast- Benutzer machen, wie geht das?

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

In Windows-10 Doppelt-Tipp-Zeit bei Touch Screens ändern?

 /

Portable use of the process killer under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

File and Folder counter / number in an Explorer column!

 /

Can I work with MS OneDrive and other cloud storage?

 /

Find similar flipped and rotated pictures on your Computer!

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Download Viewer für Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio!

 /

How to change Short, Long, Date, Time format in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /