NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add interface ? Sposób użycia: add interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private] FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. mode - Jedna z następujących wartości: Full: włącza pełny tryb translatora (adres i port). AddressOnly: włącza adresowy tryb translatora. Private: włącza tryb prywatny. FullFirewall: włącza pełną translację z zaporą. AddressOnlyFirewall: włącza translację adresową z zaporą. FirewallOnly: włącza tylko zaporę. Uwagi: konfiguruje translatora adresów sieciowych (NAT) dla określonego interfejsu. Przykłady: add interface "Połączenie lokalne" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / INTERFACE

netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - polecenie Konfiguruje NAT w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ip set address
Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu.
netsh routing ip relay help
Wyświetla listę poleceń.
netsh p2p idmgr show groups
Wyświetla listę tożsamości i grup.
netsh bridge install
Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Konfiguruje NAT w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/interface.htm
0.171
17329

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

Errors, occasional incorrect calculation and centering of the text (DT_CENTER)!

 /

Synchronization does not work on Windows 10 / 11, the solution!

 /

Can I use the screen testing tools on MS Windows 11 OS?

 /

Can't every program take up the entire RAM space?

 /

List fonts from a directory under Windows that are not installed, but how?

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Kann man Windows 8.1 parallel zu Windows-7, 10, XP installieren?

 /

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

Verwenden Sie die Schriftarten, ohne die Schriftart unter Windows 11, 10, 8.1 zu installieren!

 /

Find optional driver updates under Windows 11!

 /