NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add interface ? Sposób użycia: add interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private] FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. mode - Jedna z następujących wartości: Full: włącza pełny tryb translatora (adres i port). AddressOnly: włącza adresowy tryb translatora. Private: włącza tryb prywatny. FullFirewall: włącza pełną translację z zaporą. AddressOnlyFirewall: włącza translację adresową z zaporą. FirewallOnly: włącza tylko zaporę. Uwagi: konfiguruje translatora adresów sieciowych (NAT) dla określonego interfejsu. Przykłady: add interface "Połączenie lokalne" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / INTERFACE

netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - polecenie Konfiguruje NAT w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ip set address
Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu.
netsh routing ip relay help
Wyświetla listę poleceń.
netsh p2p idmgr show groups
Wyświetla listę tożsamości i grup.
netsh bridge install
Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/interface.htm
0.062

How can i change the Language on PayPal.com?

 /

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

How to make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or folder in Windows 10?

 /

What is an EXE file?

 /

Synchronisieren von Verzeichnissen in Q-Dir mit Hilfe von XCOPY.exe!

 /

How to switch tabs in the Win 8.1 / 8   Internet Explorer start (metro) screen app?

 /