netsh » routing » ip » autodhcp » add » exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add exclusion ? Bruk: add exclusion [exclusion=] Parametere: Kode Verdi address - En IP-adresse som skal ekskluderes fra DHCP-tildelings- området. Merknader: Legger en IP-adresse-utelatelse til DHCP-tildelingsområdet. Denne kan brukes til å tildele adresser dynamisk av en Windows 2000- ruter. Eksempler: add exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD / EXCLUSION


Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh diag ping adapter
Pinge alle kort.
netsh routing ip igmp set global
Angir gloable IGMP-parametere.
netsh interface ipv6 show joins
Viser multicast-addresser for IPv6.
netsh firewall show state
Viser gjeldende brannmurtilstand.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQLegger til utelukkelse fra DHCP-tildelerens omr?de. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add/exclusion.htm
0.046
19030

Bluetooth, WLAN, or USB-PC connection for printing with Windows (11, 10, 8.1, 7)?

Desktop Clock Zelda breath of the wild, how to?

Falling leaves on the Windows desktop!

Ist es der Dateimanager für Windows-10?   

Can I create a Diagonal Text in Word!

Aufnahmegeräte Linie-In über Desktop Verknüpfung direkt öffnen!(0)