NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ autodhcp ğ add ğ exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add exclusion ? Kullanım: add exclusion [exclusion=] Parametreler: Etiket Değer address - DHCP ayırıcı kapsamından çıkarılacak IP adresi. Açıklamalar: Bir Windows 2000 yönlendiricisi tarafından dinamik olarak adres ayırmak için kullanılabilecek DHCP ayırıcı kapsamına bir dışarıda bırakılacak bir IP adresi ekler. Örnekler: add exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD / EXCLUSION

netsh routing ip autodhcp add exclusion - Windows 2000/XP - Komutları DHCP ay?r?c?s? kapsam?ndan d?şlanm?ş ö?e ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, add, exclusion, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud start
Bulutu başlat?r.
netsh diag ping adapter
Tüm Ba?daşt?r?c?lara ping yapar.
netsh routing ip igmp set global
IGMP genel parametrelerini ayarlar.
netsh interface ipv6 show joins
IPv6 çok noktaya yay?n adreslerini gösterir.
netsh routing ipx add interface
IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde etkinleştirir.
netsh ras delete link
PPP'nin anlaşaca?? ba?lant? özellikleri listesinden siler

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add/exclusion.htm
0.077

Windows Desktop Icon Größe und Ansicht ändern, speichern, wie?

 /

Wlan or WiFi speed under Windows 10 see how does it work?

 /

Hängenden Prozessen bzw Programmen unter Windows beenden mit Extras! 

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

Desktop shortcut for the calculator on the Windows 10 desktop!

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but how to?

 /