NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » mail

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show mail ? Sposób użycia: show mail Parametry: /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami Przykłady: show mail show mail /p show mail /v

NETSH / DIAG / SHOW / MAIL

netsh diag show mail - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla nazwę i numer portu serwera poczty. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, mail, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip
Zmiany w kontekście `netsh routing ip'.
netsh interface ipv6 6to4 set routing
Ustawia informacje o routingu 6to4.
netsh routing ip rip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Pinguje węzeł, używając adresu.
netsh diag ping news
Bada usługą ping serwer grup dyskusyjnych.
netsh routing ip igmp show rasgrouptable
Wyświetla tabelę grupy hostów dla interfejsu klienta dostępu zdalnego.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show/mail.htm
0.077

Many variables in quick text paste don't work!

 /

Hat Windows-7 eine Bildschirmlupe?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

Anpassen vom Papierkorb in Windows 10, wie?

 /

Wie erkenne ich einen defekten Pixel am LCD-Monitor?

 /

Windows 10 Internet Explorer wie finde ich die Statusleiste / Menüleiste?

 /

Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands!

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /