NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DUMP

netsh p2p pnrp peer dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/dump.htm
0.077

Ohne Unterordner in der Datei Explorer Suche suchen!

 /

APP Benachrichtigungen aktivieren, deaktivieren?

 /

Windows 8.1 / 10 How can I get back to extra large thumbnail view in ?

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

So erstellen Sie eine Desktopverknüpfung für alle Benutzer unter Windows!

 /

Windows 10 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut?

 /

Install fonts via Microsoft Store Windows 10!

 /