NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DUMP

netsh p2p pnrp peer dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/dump.htm
0.187

Hotkey to switch between virtual desktops in Windows 10!

 /

Looking for an USB Floppy Emulator on Windows 10?

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (10, 8.1, 7)!

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Test your Lcd if it is OK or not OK!

 /

Windows 7 turn off groups view files and directorys?

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10?

 /

Unterschied Tastenkombination und Tastenkürzel?

 /