NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show global - Viser globale IGMP-parametre. show grouptable - Viser IGMP-værtsgruppetabel for en multicast-gruppe. show ifstats - Viser IGMP-statistik for en bestemt grænseflade. show iftable - Viser IGMP-værtsgrupper for en bestemt grænseflade. show interface - Viser IGMP-konfigurationen på grænsefladen. show proxygrouptable - Viser IGMP-værtsgruppetabellen for en IGMP-proxygrænseflade. show rasgrouptable - Viser værtsgruppetabellen for en Remote Access-klientgrænseflade.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW

netsh routing ip igmp show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show
Viser oplysninger.
netsh routing ip show rtmdestinations
Viser destinationerne i routingtabellen
netsh ras appletalk set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh firewall show icmpsetting
Viser ICMP-konfiguration for firewall.
netsh routing ip ospf dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh lan set
Konfigurerer indstillinger for gr?nseflader
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser oplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show.htm
0.468
13581

RUN the Windows Control Panel, can I?

 /

What is Plug and Play?

 /

Can I install Windows 11 on Virtual Box?

 /

Show navigation area eg directory structure in Windows Explorer in 10 and 8.1!

 /

End processes via the Windows 10 / 11 command prompt!

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

Wo gibt es DSL, ADSL, VDSL via Satellit?

 /

Disable screen lock Windows 10/11, but how to?

 /

Can I also print out lists on a network, e.g. Synology NAS?

 /

Fehler, gelegentliche Falschberechnung und Zentrierung vom Text (DT_CENTER)!

 /

Standby, hibernation or lock in the start menu!

 /

Skype beenden, oder minimieren bei Gesprächsende (To-Tray)!

 /