NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IP / DUMP

netsh interface ip dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add h323
Povolí proxy H323.
netsh interface portproxy delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx netbios help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip set addrreq
Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.
netsh interface ip delete arpcache
Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní.
netsh routing ip relay add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/dump.htm

0.046

Create a Windows 8 or 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

Changed the Don't Sleep the power saving options on the system?

 /

How to create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

How to mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

Export favorites from Google Chrome, for example for a guest account?

 /

Wie kann ich die Defragmentierung in Windows-7 (8, 8.1) öffnen, bzw. die Festplatte defragmentieren?

 /

How to hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /