NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IP / DUMP

netsh interface ip dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add h323
Povolí proxy H323.
netsh interface portproxy delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx netbios help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip set addrreq
Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.
netsh interface ip delete arpcache
Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní.
netsh routing ip relay add
Přidá položku konfigurace do tabulky.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/dump.htm
0.062

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

 /

Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone!

 /

Windows 10 delay while typing?

 /

Installations DVD aus der ISO-Datei erstellen für Windows-8 / 10 oder 8.1!

 /

Improve the readability of text in windows-7 via Clear-Type settings!

 /

Ich will Q-Dir öffnen, mit bestimmten Einstellungen, von der Taskleiste aus!

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /

Autocomplete Einträge löschen, die nicht mehr benötigt werden in Explorer-Ansicht?

 /