NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IP / DUMP

netsh interface ip dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add h323
Povolí proxy H323.
netsh interface portproxy delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx netbios help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip set addrreq
Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.
netsh interface ip delete arpcache
Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní.
netsh routing ip relay add
Přidá položku konfigurace do tabulky.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/dump.htm
0.092

Is the mouse pointer in Windows 8 and 8.1 smaller than the XP cursor?

 /

Suche einen Maus Hand-Link Cursor, der so geneigt ist, wie die Pfeile von Windows 10, 8.1, 7!

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Re-run Assessment, problem Experience Index command line?

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Quick Text Paste commands and wildcards (placeholder)!

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Ändern des Mauszeigers und der Cursor-Größe unter Windows-10, (kleiner, größer)?

 /