NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IP / DUMP

netsh interface ip dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add h323
Povolí proxy H323.
netsh interface portproxy delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx netbios help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip set addrreq
Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.
netsh interface ip delete arpcache
Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní.
netsh routing ip relay add
Přidá položku konfigurace do tabulky.HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/dump.htm

0.061

Customize the Windows 8.1 / 8 desktop!

 /

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Activate, Customize the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /

Auto login windows 10 without password?

 /

Start Q-Dir with last window position and view settings!

 /

Can i manually create in Windows 8.1 / 8 and 10 a restore point?

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /