NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IP / DUMP

netsh interface ip dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add h323
Povolí proxy H323.
netsh interface portproxy delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx netbios help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip set addrreq
Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.
netsh interface ip delete arpcache
Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní.
netsh routing ip relay add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/dump.htm

0.062

A good file manager with an amazing Quadro-View technique for Windows.

 /

Preview PDF files of Adobe and other Images from Explorer views?

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

Bei Windows 7 das Windows 10 Update deaktivieren, aber wie?

 /

Problem beim Erstellen der Installations-DVD für Windows-10 (Download, Media Creation Tool)?

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

Lassen sich die einzelnen Tabs auch in der Reihenfolge verschieben?

 /

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /