NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » h323

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add h323 ? Použití: add h323 Poznámky: Povolí transparentní server proxy H323 na serveru NAT.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / H323

netsh routing ip nat add h323 - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí proxy H323. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, h323, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
netsh show helper
Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Povolí proxy H323. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/h323.htm
0.171
13562

Set all 3 dates create/access/modified time, doesn't want to do?

 /

Produkt-Key bei Windows auslesen?

 /

Convert the Bin file to ISO file even under x64 Windows all OS!

 /

Where can I change the Hertz on the Windows 10 laptop?

 /

Maus Zeiger, Cursor: Farbe und Größe ändern!

 /

Anyone can ping on Windows Server and Desktop 11, 10, ... OS!

 /

Windows 10/11 delay while typing?

 /

Use DiskPart Utility in Windows 10/11!

 /

Big Mouse Pointer on Windows Desktops!

 /

Can I still determine the folder sizes on Windows 11?

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

What is a separator?

 /