NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » h323

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add h323 ? Použití: add h323 Poznámky: Povolí transparentní server proxy H323 na serveru NAT.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / H323

netsh routing ip nat add h323 - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí proxy H323. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, h323, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
netsh show helper
Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/h323.htm
0.093

The virtual mouse pointer extension for the Windows Desktop!

 /

Beim Benutzer wechseln Speichern / Wiederherstellen der Desktop Icons!

 /

No file share selected, what can I do?

 /

Recht schnell durch STRG ein Ping Befehl ausführen!

 /

Explorer view column and view settings are not saved, Why no?

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

 /

Can I disable in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (10, 7, 8.1)?

 /

Wo ist der Ordner mit den Bildschirmschonern bei Win-7?

 /