NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » resolve

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group resolve ? Použití: resolve { ANY | REMOTE } [ ] Poznámky: Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.

NETSH / P2P / GROUP / RESOLVE

netsh p2p group resolve - Windows 2000/XP - Příkazy Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, resolve, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
netsh interface ipv6 add route
Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.
netsh routing ip rip show interface
Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní.
netsh p2p pnrp peer help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show ieproxy
Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip nat delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/resolve.htm
0.265
17068

Who needs such nonsense as mouse tracks on the modern Windows 10 OS?

 /

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10!

 /

Turn off AutoPlay for all users in Windows 8.1 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /

Setting for file associations in Windows 10, but how?

 /

Die Schachteln, die nicht beschriftet sind, kann man Rauchen!

 /

How can you clean or shrink the winsxs directory? It takes up too much disk space!

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

Was sind Systemeigenschaften?

 /

Windows x64 Betriebssysteme, was dat?

 /

How to set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /