NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » resolve

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group resolve ? Použití: resolve { ANY | REMOTE } [ ] Poznámky: Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.

NETSH / P2P / GROUP / RESOLVE

netsh p2p group resolve - Windows 2000/XP - Příkazy Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, resolve, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
netsh interface ipv6 add route
Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.
netsh routing ip rip show interface
Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní.
netsh p2p pnrp peer help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show ieproxy
Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip nat delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/resolve.htm
0.171
17068

Die erweiterte Freigabe in Windows-7 einrichten?

 /

Ich vermisse eine Option 'Auto Spaltenbreite' im Datei Explorer?

 /

Simply switch from the administrator to the standard user in the program!

 /

How can I remove files and directorys from the file time list?

 /

What are system properties?

 /

What is Spass, or Spass haben?

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

Windows NET-Framework Downloaden 2.0, 3.5, 4.0!

 /

With Windows 11, potentially unwanted apps are blocked!

 /

Difference between numeric keypad and number keypad!

 /

I would like to turn off Auto-Expand of Folders!

 /

Can I auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /