NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add neighbor ? Bruk: add neighbor [name=] [addr=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på et grensesnitt der RIP er tilgjengelig for bruk. addr - IP-adressen for RIP-naboen. Merknader: Legger til en RIP-nabo på grensesnittet. Eksempler: add neighbor "Lokal tilkobling" 10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / NEIGHBOR

netsh routing ip rip add neighbor - Windows 2000/XP - kommando Legger til en RIP-nabo p? et grensesnitt / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show icmpsetting
Viser ICMP-konfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh lan set
Konfigurerer innstillinger p? grensesnitt.
netsh routing ipx set filter
Oppdaterer et pakkefilter i listen over filtre.
netsh routing ip add interface
Aktiverer IP-videresending p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Viser informasjon om 6-til-4-grensesnittskonfigurasjon.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/neighbor.htm
0.077

How can I install Java Script in Windows 10?

 /

Show hidden files and folders in Windows 10, how to?

 /

How to remove switch user in windows 8 (8.1) at Login start screen?

 /

Ist CannaPower illegal?

 /

Windows 8 und 8.1 ohne Windows Live ID Microsoft Account installieren!

 /

How can I remove files and folders from the file time list?

 /

Problem with path to your own ini file with quotes in QTP!

 /

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /