NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DUMP

netsh routing ip ospf dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ip rip uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp peer show
Viser informasjon.
netsh diag show mail
Viser navn og portnummer for e-postserveren.
netsh routing ip nat delete addressrange
Sletter et adresseintervall fra NAT-grensesnittets adresseutvalg
netsh interface portproxy dump
Viser et konfigurasjonsskript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/dump.htm
0.155
14611

Find, enable, turn off, view Outlook Favorites Folder?

 /

Digital desktop clock free download full version for Windows 11, 10, ...!

 /

Find similar flipped and rotated pictures on your Computer!

 /

Das Umbenennen von irrtümlich umbenannten Ordner rückgängig machen!

 /

Share printers and add to sharing under Windows (11, 10, ...)!

 /

Excel day time treat text and add days to it, but how?

 /

Was sind Windows Anwendungen?

 /

MS Edge shortcut for private surfing under Windows 11!

 /

Bei Programmproblemen von Windows 7 64 bit auf eine 32 bit Version wechseln?

 /

Direct access to the switch-off, standby, logout, hibernation!

 /

Change image size quickly and without loss of quality!

 /

Export to CSV, TXT, HTML, XLS, ... the current Explorer view in Q-Dir!

 /