netsh » routing » ipx » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set filter ? SET-kommandoen brukes til å oppdatere IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: SET INTERFACE grsnavn [[ADMSTATE= ] admtilstand] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE grsnavn nett [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] intervall] [[HOPS=] mellomstasjoner] SET STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [[NETWORK=] nett] [[NODE=] node] [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] mellomstasjoner] SET FILTER grsnavn modus handling hvor grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). admtilstand - ENABLED eller DISABLED. prot - PPP eller IPXWAN. nett - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). mac - neste mellomstasjon i mac-adresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). intervall - intervallantall (desimal). mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal). modus - INPUT eller OUTPUT. handling - PERMIT eller DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SET / FILTER


Quick - Link:
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Viser hurtigbufferoppf?ringer for bindinger.
netsh ras appletalk set negotiation
Angir om det forhandles om AppleTalk for
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Viser multicast-/broadcast-svarkonfigurasjon
netsh lan set tracing
Aktiverer/deaktiverer sporing.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQOppdaterer et pakkefilter i listen over filtre. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/filter.htm
0.062
16532
Keep using the desktop clock in the foreground over programs? How can i create a New-Folder in File-Explorer Views? Will Explorer Q-Dir work on Windows 11, 10, 8.1, ...? How do I find out which Windows I have? Kann man den zuletzt geöffneten Favoriten in der Explorer Titelleiste anzeigen? Windows Web Server 2019 direkte Download Links (kostenlose Testversionen)! Forward and back-navigation and keep selection of objects in all Explorer Views! What is a USB 3.0 SD card adapter? Printer problems after upgrading under Windows, what did I do wrong? More energy for the notebook, increase energy efficiency?(0)