NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show link ? show link Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP.

NETSH / RAS / SHOW / LINK

netsh ras show link - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show ieproxy
Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip nat delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras ip show
Zobrazí informace.
netsh interface ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/link.htm

0.093

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

Virtual on screen keyboard windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /

Rotated Random Snow Flakes on the Desktop!

 /

t-online.de TDSL bei Windows-7 einrichten, kann man das?

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8, 8.1 or 10?

 /