NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set interface - Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SET

netsh routing ipx netbios set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
netsh diag show dhcp
Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add h323
Povolí proxy H323.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/set.htm
0.062

Eine Reinstallation von Windows 10 (zurücksetzen, bereinigen)?

 /

Disable Login Screen in Windows 10, how to?

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10, or 7?

 /

Prevent Windows 10 programs from automatically starting, how does it work?

 /

How to enable Server 2016 Virtualization on Windows 10?

 /

Disable auto driver updates on Windows 10, how to?

 /

Help! How to add the print directory feature to Windows Explorer?

 /

Windows 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /