NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set interface - Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SET

netsh routing ipx netbios set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
netsh diag show dhcp
Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add h323
Povolí proxy H323.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/set.htm
0.078

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Translate or change the Language, how to?

 /

TV Schlaffunktion mit Please Sleep realisieren?

 /

x86 and x32, what is what?

 /

Setup lock-out user account under Windows!

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /