NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set interface - Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SET

netsh routing ipx netbios set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
netsh diag show dhcp
Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add h323
Povolí proxy H323.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/set.htm

0.109

How to activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, customize)?

 /

Schedule computer to shut down at a certain time at program startup!

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /

How to use the search box in the Windows Explorer file search (8, 8.1 and 10)!

 /

Wie finde ich die quicktextpaste.ini (zum Erstellen einer Sicherung)?

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /

Can I change drive name in windows 10, how to?

 /