NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set interface - Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SET

netsh routing ipx netbios set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 add dns
Dodaje statyczny adres serwera DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze.
netsh diag show ieproxy
Wyświetla nazwę i numer portu serwera programu Internet Explorer.
netsh routing ip nat delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/set.htm
0.155
15641

What are the advantages and disadvantages of exFat in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Hide the Switch User at Login Screen on Windows 10/11?

 /

Eine Verknüpfung und Tastaturkürzel fürs Sicherheitscenter sowie Start-Menu!

 /

Wie kann ich ein Registry Key per Batch Datei löschen?

 /

Safely Remove Disk on Windows 11/10?

 /

Would you like to display the title window in the Windows 11 taskbar?

 /

What is Time Machine?

 /

Hibernation settings Windows 10 / 11 (turn off, enable, disable)?

 /

How to enable Aero in Windows 7?

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /

Can I reactivate the start tiles known from 10 in Windows 11?

 /

How can i change the Contact Info on FaceBook.com?

 /