netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete registration ? Použití: delete registration [peername=]{ * | } [cloud=] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má zrušit registrace názvu. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zruší registraci názvů partnerů. Příklady: delete registration * delete registration peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - Příkazy Zruší registraci názvů partnerů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
netsh interface set credentials
Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zruší registraci názvů partnerů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete/registration.htm
0.202
18129

Einfach den benötigten Speicherplatz auf des Festplatte freigeben!

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

Is there a recycle bin for the windows 10 Desktop (show, hide)?

 /

Kann ich das bin-to-iso-Tool im Geschäftsbereich, ergo kommerziell, verwenden?

 /

Passwortabfrage beim Bildschirmschoner in Windows-8 aktivieren (deaktivieren, abstellen, einschalten)?

 /

Why the stress test for the Windows computer?

 /

Quickly execute a ping command through CTRL!

 /

Why Open, Close the Drive or DVD Eject, USB, CD, Blue-Ray?

 /

The improved Windows Command Prompt and Command Line!

 /

Who needs this Pixel Tester for Windows (10, 8.1, 7, or 11)?

 /

Include or exclude in Windows 8 / 8.1 / 10 compressed files when searching for files (. ZIP,. CAB, etc.)!

 /

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, can I enable/turn off and/or adjust?

 /