netsh » p2p » pnrp » peer » delete » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete registration ? Použití: delete registration [peername=]{ * | } [cloud=] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má zrušit registrace názvu. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zruší registraci názvů partnerů. Příklady: delete registration * delete registration peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE / REGISTRATION


Quick - Link:
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.
netsh interface ip show tcpstats
Zobrazí statistiku protokolu TCP.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZruší registraci názvů partnerů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete/registration.htm
0.061
18129
V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU! You can easy get a Pixel Color from you Desktop! Compare images and Multilanguage ergo change Language! Lotto, Toto, Auswahlwette, Keno und EuroJackpot  Gewinnzahlen Zufallsgenerator!  Texte mit kurzen individuellen Ergänzungen via copy_text! Adjusting the tabs / tab width in the alternative file explorer! Delete non-erasable files if restarts the MS Windows 11, 10, ... PC and Server!  Bei niedriger Netzwerklast den PC herunterfahren oder in Standby setzen! Eine Altarnative Scann Software ist WinScan2PDF! Canvas-Schaltfläche mit Text und Textmetrik sowie Button in der Mitte?(0)