NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete registration ? Použití: delete registration [peername=]{ * | } [cloud=] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má zrušit registrace názvu. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zruší registraci názvů partnerů. Příklady: delete registration * delete registration peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - Příkazy Zruší registraci názvů partnerů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
netsh interface set credentials
Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zruší registraci názvů partnerů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete/registration.htm
0.234
18129

On Windows 8.1 and 10, how to clean up the app folder, delete apps!

 /

Activate offline files on Windows 10!

 /

Can I use large windows desktop clock?

 /

Turn-Off the search indexing service in Windows 10!

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

Alphabetical, chronological, numerical, intuitive sorting in the file explorer!

 /

Include or exclude in Windows 8 / 8.1 / 10 compressed files when searching for files (. ZIP,. CAB, etc.)!

 /

Can I Fix Bad Desktop Icons in Windows 10?

 /

Run Command Prompt and activate Opacity Mode on Windows 10!

 /

Locate Direct X in Windows 10!

 /

Organize the desktop icons under Windows 10!

 /

Make data recovery impossible on Windows overwrites the data with random numbers!   

 /