NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete registration ? Použití: delete registration [peername=]{ * | } [cloud=] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má zrušit registrace názvu. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zruší registraci názvů partnerů. Příklady: delete registration * delete registration peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - Příkazy Zruší registraci názvů partnerů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
netsh interface set credentials
Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete/registration.htm
0.124

Windows 10 Home local users and groups are missing, why this?

 /

Can I play all Xbox games on the Windows-10?

 /

Kann man nicht sicher gelöschte Dateien finden und diese dann sicher löschen?

 /

Turn off explorer auto expand in windows 8.1 / 10, can I ?

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

Win 7 Systemvoraussetzung, bzw. welche Systemanforderungen hat das Windows-7 Betriebssystem?

 /

Print - drives, directories, files in the console!

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /