NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete registration ? Použití: delete registration [peername=]{ * | } [cloud=] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má zrušit registrace názvu. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zruší registraci názvů partnerů. Příklady: delete registration * delete registration peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - Příkazy Zruší registraci názvů partnerů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
netsh interface set credentials
Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zruší registraci názvů partnerů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete/registration.htm
0.186
18129

How can I mark a series of images in a list with checkboxes?

 /

Background color and selection in Explorer and tree structure Win 11, 10, 8.1, ...!

 /

Switch to bold font on Windows 11 and 10 system-wide, but can I?

 /

What is better, update Windows 10 to Windows 11, or reinstall?

 /

XPS-Drucker unter Microsofts Windows aktivieren!

 /

How to navigate up a folder?

 /

Log in to www.yahoo.com, crack the password, or register for FreeMail?

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

Tastenkürzel um zur Adressleiste zu gelangen?

 /

How do I take a Windows screenshot?

 /

Find settings for finger input on Windows 10/11!

 /