NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete registration ? Použití: delete registration [peername=]{ * | } [cloud=] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má zrušit registrace názvu. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zruší registraci názvů partnerů. Příklady: delete registration * delete registration peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - Příkazy Zruší registraci názvů partnerů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
netsh interface set credentials
Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zruší registraci názvů partnerů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete/registration.htm
0.14
18129

Why is not an organizer integrated (to allow event scheduling and notifications)?

 /

Eject CD from the drive, problem solving desktop shortcut!

 /

Deaktivieren der automatischen Abschaltung in Windows 8, kann man das?

 /

System Sounds adjust, change or activate in Windows 11 / 10 / 8.1!

 /

Setting for file associations in Windows 10, but how?

 /

What are access rights?

 /

Open Sound Volume Mixer in Windows 11!

 /

Find a mouse hand-link cursor that is inclined like the arrows in Windows 10, 8.1, 7!

 /

WINVER Windows 10/11!

 /

Windows 10/11 Explorer die Freigabe auf ein Verzeichnis für ein Programm erteilen?

 /

Data transfer too slow. W10 Defender activates itself again and again!

 /

Change background on computer Windows (11, 10, 8.1, 7)?

 /