NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete registration ? Sposób użycia: delete registration [peername =]{* | } [cloud=] Parametry: peername - | cloud - chmura, z której nazwa powinna być wyrejestrowana. Domyślną wartością są wszystkie chmury. Uwagi: Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych. Przykłady: delete registration * delete registration peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - polecenie Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete authserver
Usuwa serwer RADIUS.
netsh firewall add portopening
Dodaje konfigurację portu zapory.
netsh routing ip nat show global
Pokazuje konfigurację NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do innego portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Wyświetla listę filtrów protokołu.
netsh ras set user
Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete/registration.htm

0.046

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Open the Disk-Management in Windows 7?

 /

Changed the Don't Sleep the power saving options on the system?

 /

How to disable Grouping in Folder-Size View?

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

What does restore the clipboard?

 /

Automatically open folder in Windows 10 tree view (expand)!

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /