NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete registration ? Sposób użycia: delete registration [peername =]{* | } [cloud=] Parametry: peername - | cloud - chmura, z której nazwa powinna być wyrejestrowana. Domyślną wartością są wszystkie chmury. Uwagi: Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych. Przykłady: delete registration * delete registration peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - polecenie Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete authserver
Usuwa serwer RADIUS.
netsh firewall add portopening
Dodaje konfigurację portu zapory.
netsh routing ip nat show global
Pokazuje konfigurację NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do innego portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Wyświetla listę filtrów protokołu.
netsh ras set user
Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete/registration.htm

0.062

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Windows-Desktop im Vordergrund, bei Klick funktioniert nicht?

 /

Windows-10 tool to change the color profile for a device, where is it? (printer, fax)

 /

Search query windows-10 ms file explorer (simple example)?

 /

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /

Show navigation area eg directory structure in Windows Explorer in 8.1 and 8!

 /

Wie kann ich DesktopOK entfernen, bzw. deinstallieren, upgrade?

 /

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /