NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete registration ? Sposób użycia: delete registration [peername =]{* | } [cloud=] Parametry: peername - | cloud - chmura, z której nazwa powinna być wyrejestrowana. Domyślną wartością są wszystkie chmury. Uwagi: Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych. Przykłady: delete registration * delete registration peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - polecenie Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete authserver
Usuwa serwer RADIUS.
netsh firewall add portopening
Dodaje konfigurację portu zapory.
netsh routing ip nat show global
Pokazuje konfigurację NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do innego portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Wyświetla listę filtrów protokołu.
netsh ras set user
Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete/registration.htm
0.046

Don't open automatically after Save to PDF?

 /

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/8!

 /

Das Sichern und Wiederherstellen einer bestimmten Registrierung (regedit.exe)!

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, how to?

 /

What brings the user the Dual View and cloning in the Font Viewer?

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 current and all user, how to?

 /

Wie kann ich den neuen Bootmanger von Windows 7/Vista reparieren?

 /

How to turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 (virus protect)?

 /