NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show global ? Sposób użycia: show global Uwagi: wyświetla konfigurację globalną translatora adresów sieciowych (NAT). W wyniku tego polecenia są wyświetlane następujące informacje: Pole Opis ---- ---- TCP Timeout Wyświetla (w minutach) limit czasu TCP używany dla translatora. UDP Timeout Wyświetla (w minutach) limit czasu UDP używany dla translatora. Logging Level Wyświetla poziom rejestrowania zdarzeń powiązanych z NAT.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip nat show global - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje konfigurację NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Konfiguruje odkrycie routera dla określonego interfejsu.
netsh ras
Zmiany w kontekście `netsh ras'.
netsh diag show version
Wyświetla wersję systemu Windows i WMI.
netsh routing ip nat dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pokazuje konfigurację NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/global.htm
0.311
15490

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (pin to Start)?

 /

What is a virtual printer?

 /

GetWindowText error Fehlermeldung?

 /

Desktop verbessern, zweiten Monitor unter Windows 10 richtig platzieren!

 /

Where are fonts stored in Windows 10 and the font directory location?

 /

Easier positioning of documents in the PDF by dragging and dropping!

 /

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

Upgrade from Windows 7 to Windows 10 for free!

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /

What is a desktop, with an example?

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /