NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show global ? Sposób użycia: show global Uwagi: wyświetla konfigurację globalną translatora adresów sieciowych (NAT). W wyniku tego polecenia są wyświetlane następujące informacje: Pole Opis ---- ---- TCP Timeout Wyświetla (w minutach) limit czasu TCP używany dla translatora. UDP Timeout Wyświetla (w minutach) limit czasu UDP używany dla translatora. Logging Level Wyświetla poziom rejestrowania zdarzeń powiązanych z NAT.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip nat show global - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje konfigurację NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Konfiguruje odkrycie routera dla określonego interfejsu.
netsh ras
Zmiany w kontekście `netsh ras'.
netsh diag show version
Wyświetla wersję systemu Windows i WMI.
netsh routing ip nat dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pokazuje konfigurację NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/global.htm
0.155
15490

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /

Was bedeutet der Ordner Programme (x86) bei Windows 7?

 /

Wo ist WordPad in Windows 10 / 11 (Finden , Öffnen, Hilfe)?

 /

Difference between hack and break in?

 /

Show Message Box if move files to recycle bin om Windows 11 or 10!

 /

Beim Programm verstehe ich die Funktion "Bessere Bilder markieren" nicht?

 /

Kann ich die Energie Effizienz im kommerziellen Bereich steigern und teilen?

 /

Can I customize the Attribute(s) of a file or directory in Windows-7?

 /

What is the sense of FindSameImagesOK, for what?

 /

Can I use Whatsapp on the Windows Desktop PC!

 /

Ein eigenes Thema in Q-Dir für Windows einstellen!

 /

Cortana window cannot be closed in Windows 10 / 11?

 /