NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show global ? Format: show global Bemærkninger: Viser den globale konfiguration af netværksadresse- oversættelse (NAT). De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- TCP Timeout Viser TCP-timeout brugt på oversættelse (i minutter). UDP Timeout Viser UDP-timeout brugt på oversættelse (i minutter). Logging Level Bestemmer logføringsniveauet for NAT-relaterede hændelser.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip nat show global - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser NAT-konfiguration. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras aaaa add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh diag show wins
Viser prim?re og sekund?re WINS-servere for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip nat help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface portproxy set v6tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser NAT-konfiguration. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/global.htm
0.359
15241

Turn off blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /

Change File and Folder time via MS Explorer Menu!

 /

Q-Dir Vollübersetzung oder nur die Strings mit den Änderungen?

 /

Create a new Favorite Run-Dialog Command, can I?

 /

Was ist Begleitetes Fahren?

 /

Activate Web Server on Windows 10 for HTTP or FTP, can I?

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

Kann man Windows 10 telephonisch aktivieren?

 /

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

The cursor in text editors is too wide in Windows 10, why?

 /

Color filter for files and directorys in Explorer views eg MP3, but how?

 /

How to do a double-click?

 /