NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show global ? Format: show global Bemærkninger: Viser den globale konfiguration af netværksadresse- oversættelse (NAT). De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- TCP Timeout Viser TCP-timeout brugt på oversættelse (i minutter). UDP Timeout Viser UDP-timeout brugt på oversættelse (i minutter). Logging Level Bestemmer logføringsniveauet for NAT-relaterede hændelser.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip nat show global - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser NAT-konfiguration. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras aaaa add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh diag show wins
Viser prim?re og sekund?re WINS-servere for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip nat help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface portproxy set v6tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser NAT-konfiguration. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/global.htm
0.14
15241

Gif Animationen im Quad-Explorer unter MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

I have ordered a new computer, pixel query does not work !?

 /

What does total memory mean information like physical memory, ...?

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

The system taskbar symbols disappear under Windows 11?

 /

Rückgängig machen das Umbenennen in WordPad bei Windows 10?

 /

Hide icons for chat, search, ... in Windows 11 taskbar!

 /

Where can I find the contrast designs for poor eyesight in Windows 11?

 /

What do you need a temporary file for?

 /

Easy deleted on restart the temporary directory!

 /

Windows 10 / 11 and the Media-Payer 12!

 /