NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show global ? Format: show global Bemærkninger: Viser den globale konfiguration af netværksadresse- oversættelse (NAT). De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- TCP Timeout Viser TCP-timeout brugt på oversættelse (i minutter). UDP Timeout Viser UDP-timeout brugt på oversættelse (i minutter). Logging Level Bestemmer logføringsniveauet for NAT-relaterede hændelser.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip nat show global - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser NAT-konfiguration. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras aaaa add
Tilf?jer poster i en tabel.
netsh diag show wins
Viser prim?re og sekund?re WINS-servere for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip nat help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface portproxy set v6tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser NAT-konfiguration. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/global.htm
0.125
15241

Die Ordnergröße / Dateianzahl in einer Spalte anzeigen lassen, geht das?

 /

Die Kategorie Test Tools für Windows auf Software OK!

 /

Marking pictures by quality, possibilities by comparison!

 /

WinPing for comfortable pinging under Windows 10, 8.1, 7!

 /

Save the icon layout with date and time format via the command line!

 /

What is Spass, or Spass haben?

 /

What are desktop fonts?

 /

Das Suchfelder im Datei-Explorer ist zu klein (schmal, weg)?

 /

Wie entferne ich das Löschen Bei Neustart Programm von meinem Windows 10?

 /

Can I also delete locked directories under Windows 10 and 8.1?

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

Make Always on Top, To-Tray, Transparency for all Windows on 10, 8.1, ...!

 /