NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show global ? Használat: show global Megjegyzés: Megjeleníti a hálózatcím-fordítás globális konfigurációját. A parancs a következő információt jeleníti meg: Mező Leírás ----- ----------- TCP-időtúllépés Kiírja a fordítás TCP-időtúllépését (percben). UDP-időtúllépés Kiírja a fordítás UDP-időtúllépését (percben). Naplózási szint Megmutatja a NAT-események naplózási szintjét.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip nat show global - Windows 2000/XP - irányító A hálózati címfordítási konfiguráció megjelenítése. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
netsh ras aaaa add
Elemek felvétele táblába.
netsh diag show wins
Az egyes adapterek elsődleges és másodlagos WINS-kiszolgálóinak megjelenítése.
netsh routing ip nat help
A parancsok listájának megjelenítése.
netsh interface portproxy set v6tov4
Az IPv6-csomagok figyelését és az IPv4-proxykapcsolatot meghatározó
netsh routing ipx rip dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/hu/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/global.htm

0.109

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

 /

Open Advanced System Setting in Windows 10 (three solutions)!

 /

What is a PS2 printer port?

 /

Ordnergrößen ohne Unterstrich (Verzeichnisgröße)?

 /

Wie kann ich das Windows-8 u. 8.1 Kennwort des Benutzerkontos erstellen, ändern, oder entfernen?

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /

What is TWAIN?

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /