NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show global ? Használat: show global Megjegyzés: Megjeleníti a hálózatcím-fordítás globális konfigurációját. A parancs a következő információt jeleníti meg: Mező Leírás ----- ----------- TCP-időtúllépés Kiírja a fordítás TCP-időtúllépését (percben). UDP-időtúllépés Kiírja a fordítás UDP-időtúllépését (percben). Naplózási szint Megmutatja a NAT-események naplózási szintjét.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip nat show global - Windows 2000/XP - irányító A hálózati címfordítási konfiguráció megjelenítése. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
netsh ras aaaa add
Elemek felvétele táblába.
netsh diag show wins
Az egyes adapterek elsődleges és másodlagos WINS-kiszolgálóinak megjelenítése.
netsh routing ip nat help
A parancsok listájának megjelenítése.
netsh interface portproxy set v6tov4
Az IPv6-csomagok figyelését és az IPv4-proxykapcsolatot meghatározó
netsh routing ipx rip dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/hu/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/global.htm

0.061

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /

How to force the standby, I don't like hibernate on Windows 10, 8.1 Tablet-PC?

 /

Un Zip software!

 /

Problem when create Windows 10 Installations DVD (Download, Media Creation Tool)?

 /

Wie kann ich meine IP-Adressen herausfinden (PC-Name)?

 /

How to change the desktop Icon size in Windows 8 / 10 to classic (8.1, XP)?

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

Wie kann ich Auto-Save aktivieren/verwenden, um die Desktopicon-Position zu speichern?

 /