NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show global ? Használat: show global Megjegyzés: Megjeleníti a hálózatcím-fordítás globális konfigurációját. A parancs a következő információt jeleníti meg: Mező Leírás ----- ----------- TCP-időtúllépés Kiírja a fordítás TCP-időtúllépését (percben). UDP-időtúllépés Kiírja a fordítás UDP-időtúllépését (percben). Naplózási szint Megmutatja a NAT-események naplózási szintjét.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip nat show global - Windows 2000/XP - irányító A hálózati címfordítási konfiguráció megjelenítése. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
netsh ras aaaa add
Elemek felvétele táblába.
netsh diag show wins
Az egyes adapterek elsődleges és másodlagos WINS-kiszolgálóinak megjelenítése.
netsh routing ip nat help
A parancsok listájának megjelenítése.
netsh interface portproxy set v6tov4
Az IPv6-csomagok figyelését és az IPv4-proxykapcsolatot meghatározó
netsh routing ipx rip dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.HTTP: ... cmd/hu/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/global.htm

0.062

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Starten der Windows-7 cmd.exe (Eingabeaufforderung) im Administratormodus?

 /

Neuinstallation von Vista auf Windows-7 und alte Daten behalten?

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

RUN the Windows Control Panel, how to?

 /

Auto Run a program when Windows-10 starts, how to?

 /

See all computers in your wlan (wi-fi) network on Windows-10, how to?

 /

Windows 7 reserviert sich 100 MB von der Festplatte. Warum?

 /