NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete registration ? Format: delete registration [peername=]{ * | } [cloud=] Parametre: peername - | cloud - Skyen, hvor navneregistreringen skal fjernes fra. Standardindstillingen er alle skyer. Bemærkninger: Fjerner registrering af peer-navne. Eksempler: delete registration * delete registration peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - Kommandoer Fjerner registreringen af peer-navne. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authentication
Angiver godkendelsesprovideren.
netsh firewall help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip ospf add area
Tilf?jer omr?de.
netsh interface set credentials
Angiver de legitimationsoplysninger, en gr?nseflade bruger til at oprette forbindelse.
netsh routing ipx sap add
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.
netsh ras show authmode
Viser godkendelsestilstanden.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete/registration.htm

0.062

Can I leave short notice on Windows 10, if so, how to?

 /

Nutzungsbedingungen facebook.de kann ich nicht finden, gibt es sowas wie facebok.de AGB'S?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Start Q-Dir with last window position and view settings!

 /

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Desktop Verknüpfung zum Start des Task Manager im minimierten Modus (To-Tray)!

 /

Viele Variablen bei QuickTextPaste funktionieren nicht!

 /

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /