NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete registration ? Format: delete registration [peername=]{ * | } [cloud=] Parametre: peername - | cloud - Skyen, hvor navneregistreringen skal fjernes fra. Standardindstillingen er alle skyer. Bemærkninger: Fjerner registrering af peer-navne. Eksempler: delete registration * delete registration peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - Kommandoer Fjerner registreringen af peer-navne. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authentication
Angiver godkendelsesprovideren.
netsh firewall help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip ospf add area
Tilf?jer omr?de.
netsh interface set credentials
Angiver de legitimationsoplysninger, en gr?nseflade bruger til at oprette forbindelse.
netsh routing ipx sap add
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.
netsh ras show authmode
Viser godkendelsestilstanden.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete/registration.htm
0.124

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected folders problem!

 /

Freeware tool for Windows to see how directorys and files are structured on your disks.

 /

What is a Trial version?

 /

Q-Dir Download Variants?

 /

Disable Windows 8.1 / 10 auto turn off?

 /

Befehlszeile, um Laufwerksbezeichnung eines Laufwerks zu ändern!

 /

Classic and modern address bar for Windows, or both together?

 /