NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Format: add area [areaid=] Parametre: Tag Værdi areaid - IP-adressen på området, der skal tilføjes. Kommentarer: Tilføjer et id for området. Dette er et 32-bit tal, udtrykt med punktumnotation, der identificerer OSPF-området. Området-id'et behøver ikke at falde sammen med en IP-adresse eller et IP-netværks-id. Område-id'et for 0.0.0.0 er reserveret til basisnettet (backbone). Hvis området repræsen- terer et netværk med undernetværk, kan du bruge IP-netværksnummeret på netværket med undernetværket til område-id'et. Eksempler: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer omr?de. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh ras set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ip show ipaddress
Viser aktuelle IP-adresser.
netsh routing ip relay show ifstats
Viser DHCP Relay Agent-statistik pr. gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter s?gning efter og reparation af opdelinger.
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.093

Windows-10 Bilder vom Login-Bildschirm speichern (Sperrbildschirm)?

 /

Problems with fonts on Windows 8.1 how to reset font to default?

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

How to make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

 /

Can I save the desktop icon layout in the company without Admin rights?

 /

Dateipfad herausfinden im Datei-Explorer Windows (10,8.1,7, ...)?

 /

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /