NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Format: add area [areaid=] Parametre: Tag Værdi areaid - IP-adressen på området, der skal tilføjes. Kommentarer: Tilføjer et id for området. Dette er et 32-bit tal, udtrykt med punktumnotation, der identificerer OSPF-området. Området-id'et behøver ikke at falde sammen med en IP-adresse eller et IP-netværks-id. Område-id'et for 0.0.0.0 er reserveret til basisnettet (backbone). Hvis området repræsen- terer et netværk med undernetværk, kan du bruge IP-netværksnummeret på netværket med undernetværket til område-id'et. Eksempler: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer omr?de. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh ras set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ip show ipaddress
Viser aktuelle IP-adresser.
netsh routing ip relay show ifstats
Viser DHCP Relay Agent-statistik pr. gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter s?gning efter og reparation af opdelinger.
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer omr?de. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.202
13823

Is my Windows User a Microsoft Account or a Local command line query!

 /

How to create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

Auto login in Windows 10 excluding password?

 /

Enable Quick Launch in Windows 8 desktop taskbar, how to?

 /

Wenn die Maus Geschwindigkeit sich immer wieder ändert!

 /

Can I filter certain file types in the folder contents printing?

 /

Will my programs work with Windows 11?

 /

Difference in percentage picture reduction and size adapt to picture width?

 /

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 11, 10, 8.1, 7!

 /

Mouse drop tracks on the Windows desktop!

 /

Driver Update via the Windows 10/11 Device Manager!

 /

Ich habe tausende von doppelten Fotos gefunden, wie kann ich auswählen?

 /