netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Format: add area [areaid=] Parametre: Tag Værdi areaid - IP-adressen på området, der skal tilføjes. Kommentarer: Tilføjer et id for området. Dette er et 32-bit tal, udtrykt med punktumnotation, der identificerer OSPF-området. Området-id'et behøver ikke at falde sammen med en IP-adresse eller et IP-netværks-id. Område-id'et for 0.0.0.0 er reserveret til basisnettet (backbone). Hvis området repræsen- terer et netværk med undernetværk, kan du bruge IP-netværksnummeret på netværket med undernetværket til område-id'et. Eksempler: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA


Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh interface ip show ipaddress
Viser aktuelle IP-adresser.
netsh routing ip relay show ifstats
Viser DHCP Relay Agent-statistik pr. gr?nseflade.
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.
netsh routing ip dump
Viser et konfigurationsscript.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQTilf?jer omr?de. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.061
13823

Windows protected your PC on MS Desktops, Server and Mobile?

What are Windows 11, 10, ... etc. Services?

Kann ich Magische Maus Spuren auf dem Multi Monitor unter Windows 10/7 verwenden?

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

Ist es möglich, nur zwei Ordner und nicht 4 Explorer für Windows zu öffnen?

How can I in How-To!(0)