NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Format: add area [areaid=] Parametre: Tag Værdi areaid - IP-adressen på området, der skal tilføjes. Kommentarer: Tilføjer et id for området. Dette er et 32-bit tal, udtrykt med punktumnotation, der identificerer OSPF-området. Området-id'et behøver ikke at falde sammen med en IP-adresse eller et IP-netværks-id. Område-id'et for 0.0.0.0 er reserveret til basisnettet (backbone). Hvis området repræsen- terer et netværk med undernetværk, kan du bruge IP-netværksnummeret på netværket med undernetværket til område-id'et. Eksempler: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer omr?de. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh ras set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ip show ipaddress
Viser aktuelle IP-adresser.
netsh routing ip relay show ifstats
Viser DHCP Relay Agent-statistik pr. gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter s?gning efter og reparation af opdelinger.
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer omr?de. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.234
13823

To properly print the contents of a directory in Windows 10!

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Can I hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

Windows 10 slow startup of programs and high CPU load, what to do?

 /

ShellExecuteEx function, search in LPCITEMIDLIST!

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog + extra features!

 /

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /

Was ist das Adler-Such-System?

 /

Why need to update Quad-Explorer for MS OS so often?

 /

Multiple instances of the same app with admin privileges, but how?

 /

Regel die verhindert dass der Rechner während eines Downloads in den Standby geht?

 /