NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Použití: add area [areaid=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP oblasti, která má být přidána. Poznámky: Přidělí oblasti číslo ID. Je to 32bitové číslo vyjádřené desítkovým zápisem a určuje oblast OSPF. ID oblasti se nemusí shodovat s adresou IP nebo ID sítě protokolu IP. ID oblasti 0.0.0.0 je vyhrazen pro páteřní spojení. Pokud tato oblast představuje podsíť, můžete jako ID oblasti použít síťové číslo podsítě. Příklady: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá oblast. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip show ipaddress
Zobrazí stávající adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá oblast. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.155
13914

Windows-Eingabeaufforderung breiter machen?

 /

Change the CPU to 64 bit via CMD, is that possible?

 /

Windows-10 und 11 Desktop-Icons sind so groß, warum, wie kann man das ändern?

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Memory upgrade on Samsung Galaxy how to modify (Android)?

 /

What is going on with the duration column on Windows 10?

 /

Hide the Switch User at Login Screen on Windows 10/11?

 /

Is dropbox.com free and useful?

 /

What is scrolling?

 /

Backup and restoring a specific registry entries via regedit.exe!

 /

Windows 11 MS Terminal APP desktop shortcut!

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /