netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Použití: add area [areaid=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP oblasti, která má být přidána. Poznámky: Přidělí oblasti číslo ID. Je to 32bitové číslo vyjádřené desítkovým zápisem a určuje oblast OSPF. ID oblasti se nemusí shodovat s adresou IP nebo ID sítě protokolu IP. ID oblasti 0.0.0.0 je vyhrazen pro páteřní spojení. Pokud tato oblast představuje podsíť, můžete jako ID oblasti použít síťové číslo podsítě. Příklady: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá oblast. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip show ipaddress
Zobrazí stávající adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá oblast. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.202
13914

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

Why adjust the Windows Energy Options automatically?

 /

The font name is forgotten only the font form is in my head!

 /

On Windows 10, install additional language packs, but how?

 /

Hilfe, Windows-10 hat kein Registry-Editor, wo kann man den finden?

 /

MiniBrowserOK

 /

Hilfe, keine Symbolleiste und Adressleiste in der Explorer Ansicht von Q-Dir?

 /

Wie kann ich die offenen Shop Apps in Windows 8.1 / 8 Metro schließen?

 /

Start Long-Term Memory RAM-Test and wait for incorrect accesses!

 /

Suchverknüpfung auf dem Desktop in Windows 8.1 / 10?

 /

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, how to enable/disable and/or adjust?

 /

Horizontales Scrollen mit Always-Mouse-Wheel, aber wie?

 /