NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Použití: add area [areaid=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP oblasti, která má být přidána. Poznámky: Přidělí oblasti číslo ID. Je to 32bitové číslo vyjádřené desítkovým zápisem a určuje oblast OSPF. ID oblasti se nemusí shodovat s adresou IP nebo ID sítě protokolu IP. ID oblasti 0.0.0.0 je vyhrazen pro páteřní spojení. Pokud tato oblast představuje podsíť, můžete jako ID oblasti použít síťové číslo podsítě. Příklady: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá oblast. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip show ipaddress
Zobrazí stávající adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá oblast. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.155
13914

Can I also use and share this snow cannon commercially?

 /

What are printer settings?

 /

Magnifier for Microsoft Windows 8.1 (open, find)!

 /

Windows 10 / 11 Desktop not showing, why, what can i do?

 /

Can I remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /

Pause the Windows 11 auto updates for up to 5 weeks!

 /

Was ist ein Suchverlauf?

 /

Help, where can i turn off the Windows 8 or 8.1, or shut down the MS Windows OS?

 /

Get old printers up and running on Windows 11 or 10 (Setup)!

 /

Change the Win-7 thousand separator (distinction) and decimal symbol!

 /

Can I customize font name and size in cells of Explorer View!

 /

Is there a search function in Quad Explorer?

 /