NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Použití: add area [areaid=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP oblasti, která má být přidána. Poznámky: Přidělí oblasti číslo ID. Je to 32bitové číslo vyjádřené desítkovým zápisem a určuje oblast OSPF. ID oblasti se nemusí shodovat s adresou IP nebo ID sítě protokolu IP. ID oblasti 0.0.0.0 je vyhrazen pro páteřní spojení. Pokud tato oblast představuje podsíť, můžete jako ID oblasti použít síťové číslo podsítě. Příklady: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá oblast. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip show ipaddress
Zobrazí stávající adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá oblast. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.218
13914

Start directly the Windows-7 Task Manager via keyboard shortcuts?

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

Can I set custom color, width of windows border on Win 8.1 and 10?

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

The file system on a Windows 10, 8.1, 7 PC!

 /

Drucken Sie, was Sie in den Datei Explorer Ansichten sehen auf Windows!

 /

Constant crashes after Windows 10 update, why?

 /

Try the Dark Theme on Windows 10!

 /

To download the latest version Of Windows 10, but where?

 /

Wie kann man in Windows 8.1 oder 10 einen Neustart mit Wiederherstellungs-Optionen einleiten?

 /