NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifstats ? Použití: show ifstats [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota index - Hodnota indexu pro zadané rozhraní, pro které chcete zobrazit statistiku přenosového agenta DHCP. rr - Obnovovací interval v sekundách. Poznámky: Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. Příklady: show ifstats rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFSTATS

netsh routing ip relay show ifstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras show authtype
Zobrazí právě povolené typy ověření.
netsh interface ip show udpconn
Zobrazí připojení UDP.
netsh routing ip rip add announcefilter
Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show names
Zobrazí místně registrované názvy.
netsh diag dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifstats.htm
0.14
21047

Why Open, Close the Drive or DVD Eject, USB, CD, Blue-Ray?

 /

Always when I insert via Ctrl + Alt, i see the context menu, why (direct execute)?

 /

I get a lot of emails regarding program expansion!

 /

Maximale Schriftgröße im Vollbildmodus bei der Uhr auf MS Windows! 

 /

Where is the fonts directory in Windows-7 (find and open)?

 /

Keyboard settings Windows 10/11!

 /

Set the directory permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), can I?

 /

Kann ich auch gesperrte Verzeichnisse unter Windows 11, 10 und 8.1 hiermit löschen?

 /

3D C++ C Schatten in OpenGL und DirectX!

 /

Mouse Hearts for the Windows-10 Desktop!

 /

Remove File Eraser from Windows (11, 10, 8.1, ...) wrong Language, can I!

 /

Find and change the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /