NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifstats ? Použití: show ifstats [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota index - Hodnota indexu pro zadané rozhraní, pro které chcete zobrazit statistiku přenosového agenta DHCP. rr - Obnovovací interval v sekundách. Poznámky: Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. Příklady: show ifstats rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFSTATS

netsh routing ip relay show ifstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras show authtype
Zobrazí právě povolené typy ověření.
netsh interface ip show udpconn
Zobrazí připojení UDP.
netsh routing ip rip add announcefilter
Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show names
Zobrazí místně registrované názvy.
netsh diag dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifstats.htm

0.093

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 8.1 / 10?

 /

How to add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

Was sind die Vorteile und Nachteile von exFat bei Windows-7, oder Vista?

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10 possible. why not?

 /

Neustart des MS-Explorer in Windows 8.1 / 10 (Zurücksetzen)!

 /

Wie kann ich die Spalteneinstellungen übertragen?

 /

Minimieren von Thunderbird Info-, bzw. Tray- Bereich (Beispiel)!

 /