NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpconn ? Použití: show udpconn [[index=] místní_adresa_IP místní_port ] [[rr=] obnovovací interval ] Parametry: Příznak Hodnota index - Musí zahrnovat místní adresu IP a číslo portu pro připojení UDP. rr - Obnovovací interval v sekundách pro informace o připojení UDP. Poznámky: Zobrazí informace o stavu připojení UDP. Příklady: show udpconn show udpconn index=10.0.0.1 1102

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPCONN

netsh interface ip show udpconn - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí připojení UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip delete range
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.
netsh interface ip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí připojení UDP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpconn.htm
0.233
15389

Save electricity, save hardware, save money, save nature on all Windows!

 /

Print the File Explorer thumbnails to see it on paper!

 /

Perfect Edit of the RGB Value in the famous Windows Color Picker / Palette!

 /

Can I customize the windows 8.1 and 10 local date and time?

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

Can I open 32-bit files on a 64-bit operating system?

 /

In Windows 10, install additional language packs, but how?

 /

How can I view (show) the not installed windows fonts?

 /

With the stress test, load only the graphics card, can I?

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /