NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpconn ? Použití: show udpconn [[index=] místní_adresa_IP místní_port ] [[rr=] obnovovací interval ] Parametry: Příznak Hodnota index - Musí zahrnovat místní adresu IP a číslo portu pro připojení UDP. rr - Obnovovací interval v sekundách pro informace o připojení UDP. Poznámky: Zobrazí informace o stavu připojení UDP. Příklady: show udpconn show udpconn index=10.0.0.1 1102

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPCONN

netsh interface ip show udpconn - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí připojení UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip delete range
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.
netsh interface ip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí připojení UDP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpconn.htm
0.186
15389

View and delete partitions on Windows 8.1 / 10, can I?

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

Windows 10 is getting slower, why?

 /

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /

Deaktivieren von MeinPlatz AutoStart unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Wie kann ich mehrere Abschnitte vom Text in MS-Word markieren?

 /

What is an internet platform?

 /

Is desktop icons hiding not a joke program, who needs that on Windows?

 /

What is a SD memory card?

 /

The mouse cursor draws a trace, which makes me nervous. Is deactivation possible?

 /

Scannen Sie die Dokumente direkt ein und speichern Sie sie als PDF!

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /