NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpconn ? Použití: show udpconn [[index=] místní_adresa_IP místní_port ] [[rr=] obnovovací interval ] Parametry: Příznak Hodnota index - Musí zahrnovat místní adresu IP a číslo portu pro připojení UDP. rr - Obnovovací interval v sekundách pro informace o připojení UDP. Poznámky: Zobrazí informace o stavu připojení UDP. Příklady: show udpconn show udpconn index=10.0.0.1 1102

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPCONN

netsh interface ip show udpconn - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí připojení UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip delete range
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.
netsh interface ip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí připojení UDP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpconn.htm
0.202
15389

How to see the Folder network access under Windows 10 or 11?

 /

Own pictures for the extended Windows mouse pointer?

 /

Download Visual Studio 2019 um APPs zu Erstellen!

 /

What are proprietary file formats?

 /

Was ist x64 und x86? Wo ist der Unterschied?

 /

Was bedeutet der Ordner Programme (x86) bei Windows 7?

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

Wordpad appears in the taskbar but the window is not visible!

 /

Can I also install Win 11 on the same PC with Windows 10?

 /

I can not find the bytes on my Windows 10/11 PC?

 /

Gif animations in the Quad Explorer on MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

WiFi Adapter deaktivieren / aktivieren auf Windows 11, 10, ...!

 /