NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpconn ? Použití: show udpconn [[index=] místní_adresa_IP místní_port ] [[rr=] obnovovací interval ] Parametry: Příznak Hodnota index - Musí zahrnovat místní adresu IP a číslo portu pro připojení UDP. rr - Obnovovací interval v sekundách pro informace o připojení UDP. Poznámky: Zobrazí informace o stavu připojení UDP. Příklady: show udpconn show udpconn index=10.0.0.1 1102

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPCONN

netsh interface ip show udpconn - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí připojení UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip delete range
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.
netsh interface ip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí připojení UDP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpconn.htm
0.14
15389

The Windows 11, 10, ... color palette test page printing for all the best printers!

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

Set the time for Windows 11 automatic maintenance!

 /

Speichern der Desktop Icon Positionen, Layouts Windows 11, 10, ... Tools!

 /

Would be happy to distribute the DesktopOK software automatically at our school (/silent)!

 /

Where are fonts stored in Windows 11 and 10 and the font folder location?

 /

Search without subfolders in the File Explorer search Windows 10!

 /

Difference between key combination and keyboard shortcuts?

 /

Would be happy to distribute the DesktopOK software automatically at our school (/silent)!

 /

What is Multi-Core Processors?

 /

Test for Graphics Cards on MS Windows 11, 10, ... Server OS

 /

Start task manager under Windows 11, 10, ...!

 /