NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpconn ? Použití: show udpconn [[index=] místní_adresa_IP místní_port ] [[rr=] obnovovací interval ] Parametry: Příznak Hodnota index - Musí zahrnovat místní adresu IP a číslo portu pro připojení UDP. rr - Obnovovací interval v sekundách pro informace o připojení UDP. Poznámky: Zobrazí informace o stavu připojení UDP. Příklady: show udpconn show udpconn index=10.0.0.1 1102

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPCONN

netsh interface ip show udpconn - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí připojení UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip delete range
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.
netsh interface ip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpconn.htm
0.109

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

Beispiel, klassische Desktop-Uhr auf einem grünen Desktop!

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10, or 7?

 /

How can i translate WinBin2Iso in my language!

 /

Wie kann ich am Schnellsten den Programme-Ordner in Windows-8 (8.1, 10) öffnen, finden?

 /

Wie vergleicht man Bilder in mehreren Ordnern?

 /

Warum sind bei Vista keine Desktopverknüpfungen möglich?

 /

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /