NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping wins ? Použití: ping wins Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping wins ping wins 2 ping wins net*

NETSH / DIAG / PING / WINS

netsh diag ping wins - Windows 2000/XP - Příkazy Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete identity
Odstraní identity.
netsh add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh routing ip delete scope
Odstraní obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 isatap set state
Nastaví stav rozhraní ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Nastaví globální úroveň protokolování.
netsh ras aaaa set acctserver
Nastaví vlastnosti serveru účtování.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/wins.htm

0.077

Das Explorer Spaltenchaos - Eine unendliche Geschichte?

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /

AHCI for Windows 8.1 and 8 via storahci (activate, switch)!

 /

Warum erscheint bei mir der Rote Blitz nicht ?

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to change name?

 /

Change PC name Windows 10!

 /

Start Copy Paste in new Process (arrange the files in explorer view)!

 /

Vista Fehlermeldung bei gesperrten Ordner "Connection error"!

 /