NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping wins ? Použití: ping wins Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping wins ping wins 2 ping wins net*

NETSH / DIAG / PING / WINS

netsh diag ping wins - Windows 2000/XP - Příkazy Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete identity
Odstraní identity.
netsh add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh routing ip delete scope
Odstraní obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 isatap set state
Nastaví stav rozhraní ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Nastaví globální úroveň protokolování.
netsh ras aaaa set acctserver
Nastaví vlastnosti serveru účtování.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/wins.htm
0.062

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

Soll ich mir eine Update- oder Vollversion von Windows-7 bestellen?

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10, how to resolve this?

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Finden Sie ähnliche, oder gleiche Bilder unter Windows so schnell wie noch nie!

 /

Kann ich StressMyPC einsetzen, um mein Dual-CPU-System zu stressen und testen?

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /