NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping wins ? Použití: ping wins Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping wins ping wins 2 ping wins net*

NETSH / DIAG / PING / WINS

netsh diag ping wins - Windows 2000/XP - Příkazy Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete identity
Odstraní identity.
netsh add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh routing ip delete scope
Odstraní obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 isatap set state
Nastaví stav rozhraní ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Nastaví globální úroveň protokolování.
netsh ras aaaa set acctserver
Nastaví vlastnosti serveru účtování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/wins.htm
0.171
21037

What is better, update Windows 10 to Windows 11, or reinstall?

 /

Cortana-Fenster kann in Windows 10 nicht geschlossen werden!

 /

What are time zones?

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 or 11 be damaged by the tiny insects?

 /

Can I use and share this 3D desktop CLOCK commercially?

 /

With the support of Unicode characters for the short door notes!

 /

Warnungen Viren und Trojaner, es kommt immer dazu, warum?

 /

The digital Windows 11, 10, ... clock can also appear decent on the desktop!

 /

The stop watch is not in the same language as the MS Windows OS?

 /

The alternative short notes Sticky Notes without Microsoft Store Windows 10!

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, how to?

 /

How to create a desktop shortcut for everyone on Windows!

 /