NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping wins ? Použití: ping wins Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping wins ping wins 2 ping wins net*

NETSH / DIAG / PING / WINS

netsh diag ping wins - Windows 2000/XP - Příkazy Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete identity
Odstraní identity.
netsh add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh routing ip delete scope
Odstraní obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 isatap set state
Nastaví stav rozhraní ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Nastaví globální úroveň protokolování.
netsh ras aaaa set acctserver
Nastaví vlastnosti serveru účtování.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/wins.htm

0.078

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Übertaktete Systeme?

 /

Find and change the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

Sicher Löschen zum Explorer Kontextmenü hinzufügen (Windows 7, 8, 8.1, XP) ?

 /

Disable animations in the Windows 10 Taskbar, How-To?

 /