NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping wins ? Bruk: ping wins Parametere: Kortindeksnummer. Kortnavn. Del av kortnavn. Eksempler: ping wins ping wins 2 ping wins net*

NETSH / DIAG / PING / WINS

netsh diag ping wins - Windows 2000/XP - kommando Pinge overordnede og underordnede WINS-servere for hvert kort. / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete identity
Sletter identiteter.
netsh add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh routing ip delete scope
Sletter et multicast-omr?de.
netsh interface ipv6 isatap set state
Angir ISATAP-tilstand.
netsh routing ip set loglevel
Angir det globale loggingsniv?et.
netsh ras aaaa set acctserver
Angir egenskaper for en kontobehandlingsserver.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/ping/wins.htm
0.108

Wie kann ich Windows-7 / 10 im abgesicherten Modus starten?

 /

Set the default printer for the programs in Windows 8, 8.1, 10!

 /

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

How to switch tabs in the Win 8.1 / 8   Internet Explorer start (metro) screen app?

 /

Datei-, Ordner- Zeit Stempels unter Windows ändern bzw korregieren! 

 /

Change Home Folder in Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

Wie kann ich unter Windows 7 meinen Kopfhörer anschließen.Ich bekomme keinen Ton auf meinen Kopfhörern?

 /