NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpconn ? Použití: show udpconn [[index=] místní_adresa_IP místní_port ] [[rr=] obnovovací interval ] Parametry: Příznak Hodnota index - Musí zahrnovat místní adresu IP a číslo portu pro připojení UDP. rr - Obnovovací interval v sekundách pro informace o připojení UDP. Poznámky: Zobrazí informace o stavu připojení UDP. Příklady: show udpconn show udpconn index=10.0.0.1 1102

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPCONN

netsh interface ip show udpconn - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí připojení UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip delete range
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.
netsh interface ip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpconn.htm

0.093

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10 possible. why not?

 /

In PowerPoint still the original creation time appears!

 /

Automatically open folder in Windows 10 tree view (expand)!

 /

Roxio Creator und Q-Dir Problem!

 /

Office 2003 installiert, alles funktioniert in Win-7, aber Outlook 2003 nicht?

 /

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /