NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY

netsh interface portproxy - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh interface portproxy'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ip dump
Zobrazí konfigurační skript.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy.htm
0.171

Can I activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, modify)?

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Can I find and open the Cookies directory in Windows 8.1/10?

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /