NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY

netsh interface portproxy - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh interface portproxy'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy.htm

0.108

Where can i find the settings on Samsung Galaxy?

 /

Where are the default images for users in Windows 8.1 / 10 (picture, directory)!

 /

Kann man Windows 10 Telephonisch Aktivieren?

 /

Create System Restore Point in Windows-10, how to?

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

How can I create a Windows 7 universal DVD or ISO with all editions?

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

How can i activate Windows-8 or 8.1 via phone system?

 /