NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ portproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Yapılandırma girdisini tabloya ekler. delete - Yapılandırma girdisini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. reset - IPv6 yapılandırma durumunu sıfırlar. set - Yapılandırma bilgilerini ayarlar. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY

netsh interface portproxy - Windows 2000/XP - Komutları `netsh interface portproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh diag show
Posta, haber gruplar?, proxy, bilgisayar, işletim sistemi, a? ba?daşt?r?c?s?, modem ve a? istemcisi bilgilerini gösterir.
netsh routing ip nat
`netsh routing ip nat' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface portproxy add
Yap?land?rma girdisini tabloya ekler.
netsh routing ipx netbios add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh ras ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/portproxy.htm
0.109

Der Ordner C:\Windows\Logs\CBS\ ist so groß, was ist das für ein Verzeichnis?

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

I´m missing the invert selection function in windows 7 explorer  ?

 /

Freeware tool for Windows to see how folders and files are structured on your disks.

 /

Downloadadresse IE-8 Vista x32(x86) und x64!

 /

How do I know if I'm running Windows-8 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /

Ordnerinhalt wird verzögert angezeigt?

 /