NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ portproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Yapılandırma girdisini tabloya ekler. delete - Yapılandırma girdisini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. reset - IPv6 yapılandırma durumunu sıfırlar. set - Yapılandırma bilgilerini ayarlar. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY

netsh interface portproxy - Windows 2000/XP - Komutları `netsh interface portproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh diag show
Posta, haber gruplar?, proxy, bilgisayar, işletim sistemi, a? ba?daşt?r?c?s?, modem ve a? istemcisi bilgilerini gösterir.
netsh routing ip nat
`netsh routing ip nat' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface portproxy add
Yap?land?rma girdisini tabloya ekler.
netsh routing ipx netbios add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh ras ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh interface portproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/portproxy.htm
0.14
18071

On Windows 11 the individual Digital Watch on the desktop!

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

Druckerverwaltung, Druckerserver, Treiber, Anschlüsse Drucker unter Windows 11 und 10!

 /

Windows notification area meaning?

 /

File formats and file types, what is it?

 /

Wi-Fi or WLAN Show Driver Information, how to (Command Prompt)?

 /

The category Office on Software OK (make everyday office life easier)!

 /

ExperienceIndex on Windows 10/11 with ExperienceIndex OK!

 /

The category file management on Software OK!

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

Do i have Windows 10/11 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

For what Explorer Friend in Desktop O.K.?

 /