netsh interface portproxy - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ portproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Yapılandırma girdisini tabloya ekler. delete - Yapılandırma girdisini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. reset - IPv6 yapılandırma durumunu sıfırlar. set - Yapılandırma bilgilerini ayarlar. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY

netsh interface portproxy - Windows 2000/XP - Komutları `netsh interface portproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh diag show
Posta, haber gruplar?, proxy, bilgisayar, işletim sistemi, a? ba?daşt?r?c?s?, modem ve a? istemcisi bilgilerini gösterir.
netsh routing ip nat
`netsh routing ip nat' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface portproxy add
Yap?land?rma girdisini tabloya ekler.
netsh routing ipx netbios add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh ras ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh interface portproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/portproxy.htm
0.14
18071

Was ist eine Hardwaretastatur?

 /

Extend test period in Windows 7 (Delay activation)!

 /

What if the Window-7 or Windows-8 activation period has expired?

 /

Can I open / run in Windows-8/10 the 'Shut Down Windows' Dialog Box?

 /

Was ist eine Hardwaretastatur?

 /

Extend test period in Windows 7 (Delay activation)!

 /

Wie lösche ich das Duplikat der Bilder, ergo Photos, markieren und umbenennen?

 /

Enable or disable secure logon in Windows 10 with Ctrl + Alt + Del!

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /

How to disable Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

 /

Can I customize Screen Resolution in Windows 10?

 /