NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ip ğ show ğ udpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpconn ? Kullanım: show udpconn [[index=] LocalIPAddr LocalPort ] [[rr=] Yenileme Hızı ] Parametreler: Etiket Değer index - UDP bağlantısı için yerel IP adresini ve bağlantı noktasını içermeli. rr - UDP bağlantı bilgileri için saniye olarak yenileme hızı. Açıklamalar: UDP bağlantı durumu bilgilerini görüntüler. Örnekler: show udpconn show udpconn index=10.0.0.1 1102

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPCONN

netsh interface ip show udpconn - Windows 2000/XP - Komutları UDP ba?lant?lar?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping wins
Her Ba?daşt?r?c? için birincil ve ikincil WINS sunucular?na ping yapar.
netsh routing ip igmp uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh interface portproxy
`netsh interface portproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ipx netbios
`netsh routing ipx netbios' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh ras ip delete range
Statik IP adresi havuzundan bir aral?k siler.
netsh interface ip add
Bir yap?land?rma girişini tabloya ekler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpconn.htm
0.062

How to turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to? (Drivers)

 /

Windows 10 notification "Turn-on virus protection", how to turn off this message?

 /

How to disable all Colors Highlighting of files and folders?

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /