NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ip ğ show ğ udpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpconn ? Kullanım: show udpconn [[index=] LocalIPAddr LocalPort ] [[rr=] Yenileme Hızı ] Parametreler: Etiket Değer index - UDP bağlantısı için yerel IP adresini ve bağlantı noktasını içermeli. rr - UDP bağlantı bilgileri için saniye olarak yenileme hızı. Açıklamalar: UDP bağlantı durumu bilgilerini görüntüler. Örnekler: show udpconn show udpconn index=10.0.0.1 1102

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPCONN

netsh interface ip show udpconn - Windows 2000/XP - Komutları UDP ba?lant?lar?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping wins
Her Ba?daşt?r?c? için birincil ve ikincil WINS sunucular?na ping yapar.
netsh routing ip igmp uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh interface portproxy
`netsh interface portproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ipx netbios
`netsh routing ipx netbios' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh ras ip delete range
Statik IP adresi havuzundan bir aral?k siler.
netsh interface ip add
Bir yap?land?rma girişini tabloya ekler.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpconn.htm
0.062

Stars as traces / trails On the desktop!

 /

Gibt es Einschränkungen bei der Dateigröße von nicht komprimierbaren Dateien?

 /

Open the Disk-Management in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Translate text from clipboard!

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

Problems with fonts on Windows 8.1 how to reset font to default?

 /

Wie kann ich meine IP-Adressen herausfinden (PC-Name)?

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /