netsh interface ip show udpconn - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpconn ? Sposób użycia: show udpconn [[index=] Lokalny_adres_IP lokalny_port ] [[rr=] częstotliwość_odświeżania ] Parametry: Etykieta Wartość index - Musi zawierać lokalny adres IP i numer portu dla połączenia UDP. rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji o połączeniu UDP. Uwagi: wyświetla informacje o stanie połączenia UDP. Przykłady: show udpconn show udpconn index=10.0.0.1 1102

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPCONN

netsh interface ip show udpconn - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla połączenia protokołu UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping dhcp
Bada usługą ping serwery DHCP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp set interface
Zmienia parametry konfiguracji interfejsu.
netsh interface ipv6 show neighbors
Wyświetla wpisy buforu sąsiada.
netsh routing ipx add staticservice
Dodaje usługę statyczną do tabeli usług statycznych.
netsh ras dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface add interface
Dodaje interfejs do routera.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla połączenia protokołu UDP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpconn.htm
0.155
16884

Error message: You might not have enough rights!

 /

Disable blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /

Turn off AutoPlay for all users in Windows 8.1 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Unter Windows 10 im Explorer vor dem Download Ordner immer bestätigen?

 /

How to uninstall The auto hide cursor?

 /

Gruppieren und Sortieren nach zum vorherigen Standard in Explorer-Ansichten!

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

Can I allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

In run-command is the control panel not correctly displayed!

 /

Windows 10 all apps directory (open, find, delete, cleen)?

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /