netsh interface ip show udpconn - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpconn ? Sposób użycia: show udpconn [[index=] Lokalny_adres_IP lokalny_port ] [[rr=] częstotliwość_odświeżania ] Parametry: Etykieta Wartość index - Musi zawierać lokalny adres IP i numer portu dla połączenia UDP. rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji o połączeniu UDP. Uwagi: wyświetla informacje o stanie połączenia UDP. Przykłady: show udpconn show udpconn index=10.0.0.1 1102

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPCONN

netsh interface ip show udpconn - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla połączenia protokołu UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping dhcp
Bada usługą ping serwery DHCP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp set interface
Zmienia parametry konfiguracji interfejsu.
netsh interface ipv6 show neighbors
Wyświetla wpisy buforu sąsiada.
netsh routing ipx add staticservice
Dodaje usługę statyczną do tabeli usług statycznych.
netsh ras dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface add interface
Dodaje interfejs do routera.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla połączenia protokołu UDP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpconn.htm
0.171
16884

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 10 or 8.1?

 /

Erase the Memory in Windows 10!

 /

Öffnen der PC-Einstellungen unter Windows 10 - 3 Möglichkeiten!

 /

Compare images from a folder with another directory!

 /

Windows 10 slow startup of programs and high CPU load, what to do?

 /

Quad-Explorer neuer und alter Verzeichnis-Baum (Window Tree-View)?

 /

Turn-off the Windows 7 to a specific time excluding and with additional software (shutdown.exe)?

 /

A Stress Test for the Windows Computer: processor, graphics and hard drive!

 /

What is Multi-Core Processors?

 /

Windows 10 Clipboard Open history and use!

 /

What is compiling (compiler)?

 /

System Requirements Immersive Headset for Windows 10 Mixed Reality, what's it?

 /