NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpconn ? Sposób użycia: show udpconn [[index=] Lokalny_adres_IP lokalny_port ] [[rr=] częstotliwość_odświeżania ] Parametry: Etykieta Wartość index - Musi zawierać lokalny adres IP i numer portu dla połączenia UDP. rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji o połączeniu UDP. Uwagi: wyświetla informacje o stanie połączenia UDP. Przykłady: show udpconn show udpconn index=10.0.0.1 1102

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPCONN

netsh interface ip show udpconn - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla połączenia protokołu UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping dhcp
Bada usługą ping serwery DHCP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp set interface
Zmienia parametry konfiguracji interfejsu.
netsh interface ipv6 show neighbors
Wyświetla wpisy buforu sąsiada.
netsh routing ipx add staticservice
Dodaje usługę statyczną do tabeli usług statycznych.
netsh ras dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface add interface
Dodaje interfejs do routera.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpconn.htm
0.077

Warum schaltet der Windows 7 Rechner automatisch vom Desktop auf das Kontobild?

 /

The desktop icons or symbols in Vista / and Windows 10/8.1 are much too large!

 /

Various program / tool requests for Windows!

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Endet der Support für Windows XP mit dem Start von Windows 7?

 /

Was ist Windows PE (WinPE)?

 /

Wo wird die Desktop Icon Layout Sicherung gespeichert?

 /

The difference between the touch screen on a desktop computer and tablet!

 /